Utredare positiv till samlad mediemyndighet – med nytt namn

Konsekvenserna av en sammanslagning av Statens medieråd och Myndigheten för press, radio och tv väntas bli samordningsvinster på sikt, men en övergångsperiod med dubbla lokalkostnader. Nu går regeringen vidare med planerna.

”Den nuvarande myndighetsstrukturen är präglad av tidigare 
organisatoriska enheter som slagits samman och speglar en bild av 
ett äldre medielandskap” står det i den utredning som nu lämnats över till kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S).
”Den nuvarande myndighetsstrukturen är präglad av tidigare organisatoriska enheter som slagits samman och speglar en bild av ett äldre medielandskap” står det i den utredning som nu lämnats över till kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S).Foto: Helena Landstedt/TT, Ali Lorestani/TT
Miranda Olsson

Det är Kurt Weibull, tidigare överantikvarie vid Riksantikvarieämbetet, som sedan i april har undersökt konsekvenserna av en sammanslagning av de två mediemyndigheterna.

Våra uppdrag ömsom överlappar, ömsom kompletterar varandra 

Charlotte Ingvar-Nilsson
Gd, Myndigheten för press, radio och tv

När han nu presenterar sin utredning är det med ett positivt besked för regeringen som vill se en samlad mediemyndighet.

”X-myndigheten”

En större organisation blir mer stabil och mindre sårbar och myndighetens kompetens och kapacitet att genomföra uppdrag från regeringen kommer att öka, anser utredaren. Han bedömer att det sammantaget blir en effektivisering av resurser, där mer pengar kan läggas på kärnverksamheten.

I övergångsfasen väntas dock ökade kostnader, bland annat kopplat till flytt och namnbyte på myndigheten som i utredningen benämns ”X-myndigheten”.

Namnändring

”Vår bedömning är att det kommer att krävas en namnändring för att på ett relevant sätt beskriva myndighetens utökade verksamhet”

Utredaren anser att namnet Myndigheten för press, radio och tv (MPRT), som kom till 2016, i dag inte fullt ut beskriver myndighetens uppdrag, som även inbegriper digitala plattformar.

Efter en sammanslagning av mediemyndigheterna skulle uppdraget vidgas ytterligare, och bland annat innefatta medie- och informationskunnighet och filmgranskning.

Utredaren vill därför att myndigheten ska få ett nytt namn.

Utredaren ser dock möjlighet till effektiviseringar avseende resurser för personal, men gör ingen mer specifik bedömning av frågan utan överlåter det till myndighetsledningen.

Ny chef på kortvarigt uppdrag

Anna-Karin Lindblom tillträdde som direktör och chef för Statens medieråd den 16 augusti.

Hennes uppdrag slutar redan vid årsskiftet nästa år, till följd av förslaget om en sammanslagning som väntas ske till januari 2024.

– Om regeringen beslutar att genomföra den kommer en mer robust myndighet med ett brett grepp om mediefrågor att bildas, vilket vore bra, säger den nya myndighetschefen i en kommentar.

Enligt Anna-Karin Lindblom kommer Statens medieråds verksamhet drivas vidare som tidigare samtidigt som förberedelserna för en ny samlad myndighet påbörjas i höst.

Även Charlotte Ingvar-Nilsson, vars förordnande som generaldirektör för Myndigheten för press, radio och tv sträcker sig till den 31 augusti 2023, välkomnar en sammanslagning.

Lokalfrågan

”Lokalkostnaderna bör bli lägre om samtliga medarbetare samlas i samma lokal, vilket vi bedömer är en förutsättning för att skapa önskade synergier inom myndigheten”

Utredaren bedömer att det finns samordningsvinster avseende lokalkostnader.

Då både MPRT och Statens medieråd har hyresavtal som sträcker sig in på 2026 kan dock kostnadsbesparingarnas få vänta för den samlade mediemyndigheten.

– Våra uppdrag ömsom överlappar, ömsom kompletterar varandra. En samlad mediemyndighet ger oss bättre förutsättningar att möta de behov utvecklingen på mediemarknaden medför, allt från skydd av barn till att stärka yttrandefrihet, mångfald och tillgänglighet, säger hon i en kommentar.

Skickas på remiss

Innan sammanslagningen blir ett faktum får MPRT och Statens medieråd chans att ge sina synpunkter i en remissrunda. Även Arbetsgivarverket, Myndigheten för tillgängliga medier, Statskontoret och Ekonomistyrningsverket har utsetts till remissinstanser, samt LO, Saco och TCO.

Remissvaren ska senast ha inkommit till Kulturdepartementet den 18 november i höst.

Nämnda personer

Jeanette Gustafsdotter

Institutionschef Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, tillträdande vd Helsingborgs arena och scen AB
Jur. kand. medierätt (Uppsala uni., 1992), journalistexamen (Mittuniversitetet, 1993), ämneslärarexamen (Luleå uni., 2020)

Knut Weibull

Särskild utredare av en eventuell sammanslagning av mediemyndigheter
Jur. kand (Lunds Uni. 1981)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00