Om  
Patrik Björck

Trotsade partilinjen – får lämna utskottsuppdrag

Socialdemokraten Patrik Björck gick emot partiets linje när riksdagen röstade om den nya könstillhörighetslagen förra veckan. Nu får han lämna sin plats i skatteutskottet.

Albin Bohlin

Den socialdemokratiske riksdagsledamoten Patrik Björk opponerade sig mot förslaget till en ny könstillhörighetslag, vilket riksdagen röstade ja till den 17 april. ”Att driva igenom ett så komplicerat förslag med så långt gående konsekvenser för både enskilda och hela samhället via ett utskottsinitiativ är ansvarslöst”, skrev han i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Men hans invändningar rörde inte enbart det rent konstitutionella, det handlade även om lagens innehåll.

– Det finns en anledning till att den samlade kvinnorörelsen är emot förslaget och det är att det hotar jämställdhetsarbetet. Om begreppet kvinna tunnas ut drabbar det framför allt kvinnor. Jag röstar nej till lagen på samma sätt som jag skulle rösta nej ett förslag om att inskränka strejkrätten. För att jag är socialist och feminist, sade han till Dagens ETC inför omröstningen.

Björcks beslut har dock inneburit konsekvenser. Under måndagen rapporterade Ekot om att Patrik Björck, efter samtal med partiets gruppledning, kommer att lämna sin plats som ordinarie ledamot i skatteutskottet. I stället blir han ersättare i samma utskott. 

– Jag lägger inte in den aspekten om huruvida jag ska vara ersättare eller ordinarie i ett utskott när jag tar ställning i en sådan här viktig fråga. Det var absolut värt, säger han till Ekot.

Vid omröstningen valde även moderaten Ellen Juntti, ledamot i civilutskottet, att ge emot partiets linje. Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson har sagt till Ekot att han kommer att samtala med henne om beslutet och dess eventuella konsekvenser.

Nämnda personer

Patrik Björck

Riksdagsledamot (S), ledamot i partistyrelsen
Gymnasieutbildning

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00