Svensk offentlig sektor halkar efter andra länder i digitaliseringsrace

Samtidigt som Sverige i EU-kommissionens övergripande kartläggning legat i topp i många år, fortsätter den offentliga sektorn att tappa placeringar. På den ansvariga myndigheten som ska vända trenden ser man både förklaringar och vägar framåt.

0:000:00