Debatt

Till valberedningars försvar och en varning för gårdagens kraft

Valet av en ny S-ordförande innebär inte ett val av en president som får fullmakt att genomföra sitt program. Uppgiften för en ny partiordförande är att mota bort SD genom att föra samman frågor till en sammanhängande politik, skriver Dan Andersson.

”Socialdemokraterna agerar som om det inte finns en gårdag. Men klimatet, uppväxtvillkoren och fördelningspolitiken är just exempel på att gårdagens kraft både begränsar politiken och ställer krav på en dagordning.”
”Socialdemokraterna agerar som om det inte finns en gårdag. Men klimatet, uppväxtvillkoren och fördelningspolitiken är just exempel på att gårdagens kraft både begränsar politiken och ställer krav på en dagordning.”Foto: Henrik Montgomery/TT
Dan Andersson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Det är märkligt att ta ställning till en partiledarkandidat utan att diskutera politisk inställning vad gäller klimat, fördelningspolitik, flyktingar samt bättre uppväxtvillkor för barn i miljonprogrammet (elever utan föräldrar med högskola) och en solidarisk utrikespolitik som är fristående från stormakterna. Det skriver Mats Engström, medarbetare till före detta utrikesministern Anna Lind (S), på Twitter efter Löfvens avgångsbesked.

Socialdemokratins problem är att oron kring de frågor som Engström nämner inte fogas samman till en dagordning.

Det reser frågan, vad kan man rimligen veta om politik? Tankefiguren om öppenhet, i detta fall valprocesser, som förs fram av Reformisterna, som Daniel Suhonen i DI 24/8, leder till en jämförelse med marknader. Det är en syn på demokratin som en kamp mellan politiska eliter, med politiken som en marknad som andra. Marknader har idealt lika tillgång till information för producenter och konsumenter. Väljare och partimedlemmar kommer dock ständigt att ha ett underskott på information i förhållande till dem som är insiders i politiken. Detta trots Sveriges unika offentlighetsprincip och duktiga journalister.

Krävs en sammanhängande politik

Demokrati, enligt statsvetaren Robert A Dahl, handlar inte bara om att rösta. Utan varje medborgare ska försäkras att hans eller hennes frågor kommer upp på dagordningen, att de blir undersökta och att varje persons uppfattning väger lika tungt. Socialdemokratins problem är att oron kring de frågor som Engström nämner inte fogas samman till en dagordning.

Socialdemokratin har ett självförvållat problem därför att ramen för riksdag och regering inte låter intressen med olika makt samt olika principer mötas i en ”öppen och transparent” avvägning i riksdagen. Reformisternas kritik av finanspolitiken har därför substans. Socialdemokraterna agerar som om det inte finns en gårdag. Men klimatet, uppväxtvillkoren och fördelningspolitiken är just exempel på att gårdagens kraft både begränsar politiken och ställer krav på en dagordning.

Det är nu 2021 inte ett val av en president som får fullmakt att genomföra sitt program. Uppgiften för en ny partiordförande är att äntligen mota bort Sverigedemokraterna genom att föra samman frågor till en sammanhängande politik. Svaret på framtidens synnerligen krävande uppgifter ligger i partiledningens förmåga att ordna en process som gör att dessa frågor möts. De som vill axla detta svåra uppdrag bör berätta hur de ska föra samman uppväxtvillkoren med klimatet.

Valsystemet är viktigt

Kravet på öppna personval samt överstort intresse för personligheter i politiken som Jeremy Corbyn eller Bernie Sanders missar att länder med personval i enpersonsvalkretsar, som Storbritannien och USA, och inte proportionella val som i Norden, leder till påtagligt lägre andel offentlig sektor som andel av BNP samt till färre kvinnor i politiken. Valsystemet är viktigt.

”Organisationer är mer demokratiska”

På marknaden är det större företag som kan samordna informationen. I politiken är det partierna som samlar informationen och kan se till att frågorna kommer på dagordningen och att alla blir undersökta och behandlade. Det betyder att en valberedning med valda representanter för ett tjog partidistrikt är en demokratisk metod därför att organisationer är mer demokratiska instrument än marknader.

Fritt att föreslå sin kandidat

Kravet på öppenhet missar att det är fritt att på kongresserna föreslå sin kandidat och ställa den mot valberedningens förslag. Kongressombudet Agne Gustafsson från Skåne, hade i artiklar förespråkat Gunnar Sträng (S) framför Olof Palme (S) och krävt en ”mera öppen och demokratisk process”. På kongressen 1969 föreslog han Sträng i stället för Palme som partiordförande. Sträng sa till ombuden att han borde lämna över till en yngre och att han inte stod till förfogande (Sträng av Erik Åsbrink 2019).

Så öppet det kan bli.

Nämnda personer

Daniel Suhonen

Chef Tankesmedjan katalys
Ekonomisk historia, idéhistoria och sociologi (Stockholms uni.)

Mats Engström

Analytiker, fristående krönikör Altinget, tidigare politiskt sakkunnig UD
Studier i journalistik (Stockholms uni., 2002), ingenjör i fysik (KTH, 1986)

Stefan Löfven

Styrelseordförande Sipri, styrelseordförande Olof Palmes minnesfond, styrelseledamot Stiftelsen Harald Edelstam
Svetsare (AMU i Kramfors)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00