Testet: Slopa riktade statsbidrag i 14 kommuner

En ny form av statsbidrag utan ansökningsförfarande och krav. Försöksverksamhetskommittén vill testa en ny väg för den statliga styrningen av landets kommuner – men börjar i liten skala.

0:000:00