Talmannen självkritisk kring utdragen regeringsbildning

LÄRDOMAR. En grupp statsvetare har analyserat den utdragna regeringsbildningen 2018. De kommer fram till att talmannen inte kan klandras. Men Andreas Norlén menar själv att han var väl generös med tiden.

Det tog 134 dagar för Sverige att få en regering efter valet 2018. Det är i särklass den längsta regeringsbildningen i svensk historia. Den slår rekordet från 1920 med nästan 100 dagar. Även i en europeisk kontext var den långdragen. Endast fem procent av alla regeringsbildningar i Europa under efterkrigstiden har tagit längre tid.

Forskargruppen, under ledning av professor Jan Teorell, har kommit fram till att det inte var några brister i regelverket eller i talmannens agerande. En anledning till att det drog ut på tiden var i stället att Alliansens partier så tydligt före valet låst sig vid sitt regeringsalternativ. Den typen av förvalskoalition är ovanlig i andra länder.

– Vi menar att det här fokuset på regeringsbildningen inför ett främmande element i den typ av politiskt system vi har med parlamentarism och proportionellt valsystem, säger Jan Teorell till Altinget.

Login