Debatt

Sverige tar ansvar för att minnet av Förintelsen består

Vi kan aldrig ta demokratin för given. Den 1 mars tog Sverige över ordförandeskapet i International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). Under vårt ordförandeskap för IHRA ska Sverige ta ansvar för att minnet av Förintelsen består och arbeta för att stoppa framväxten av antisemitism och antiziganism. Det skriver kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S) tillsammans med Caroline Källner, Forum för levande historia.

Jeanette Gustafsdotter (S) och Forum för levande historia på Stora Nygatan i Gamla stan, Stockholm.
Jeanette Gustafsdotter (S) och Forum för levande historia på Stora Nygatan i Gamla stan, Stockholm.Foto: Jessica Gow/Janerik Henriksson/TT
Caroline Källner
Jeanette Gustafsdotter
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

”Det hände en gång. Det borde aldrig ha hänt, men det gjorde det. Det får inte hända igen, men det kan göra det. Därför är utbildning om Förintelsen viktig.”

Med dessa ord öppnades Stockholms Internationella Forum om Förintelsen år 2000. Konferensen ledde fram till att Sverige var med och startade IHRA, i en tid då nynazistiska idéer var på framväxt. Kriget i Bosnien vittnade om att det internationella samfundet inte kunde luta sig tillbaka, utan aktivt behövde lära av Förintelsen för att kunna förebygga nya folkmord. Det har gått mer än 20 år sedan dess, men arbetet måste fortsätta, med oförminskad kraft.

Hågkomst och utbildning om Förintelsen

Förintelsen är ett av mänsklighetens mörkaste kapitel. Det som hände då får aldrig hända igen. Från historien måste vi lära oss att känna igen de skeenden som leder till folkmord och hotar vår demokrati. Det måste ske inom varje enskild nation, men också över nationsgränserna, för att göra arbetet starkare. Demokratin är inte given. Auktoritära krafter utmanar världsordningen och konspirationsteorier frodas.

Antisemitism, antiziganism och alla former av rasism och intolerans berör inte bara de minoriteter som drabbas utan är ett hot mot de grundläggande värden som vårt samhälle vilar på.

Hösten 2021 stod regeringen värd för det internationella högnivåforumet ”Remember ReAct” i Malmö vars syfte var att generera fler insatser för hågkomst av Förintelsen och i kampen mot antisemitismen. När Sverige nu tar över IHRA-ordförandeskapet påbörjas ett intensivt arbete med att följa upp de åtaganden som 60 deltagande länder och aktörer gjorde i samband med forumet.

Det kommande arbetet är viktigt. Många överlevande från Förintelsen har lämnat oss. Samtidigt sprids återigen antidemokratiska och antisemitistiska idéer liksom konspirationsteorier, inte minst på digitala plattformar. I en tid då fakta ifrågasätts och historien och minnet av Förintelsen förvanskas behöver vi samarbeta för att upprätthålla hågkomst, forskning och utbildning om Förintelsen. Så motverkar vi de krafter som undergräver vår demokrati och allas fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna.

Sveriges ordförandeskap

Som ordförande kommer Sverige arbeta för positiv förändring inom alla IHRA:s verksamhetsfält. I det ingår att inspirera till ökat fokus på forskning och att sprida kunskap om hur romerna drabbades av den nazityska folkmordspolitiken och hur historien och antiziganismen påverkar romers situation än i dag.

I Sverige har Forum för levande historia arbetat målmedvetet i nära 20 år med dessa frågor. Med sin expertis kommer myndigheten att stötta regeringen såväl nationellt som i det internationella åtagandet att vara ordförande för IHRA. Inom IHRA får experter och regeringsföreträdare möjlighet att mötas för att utbyta erfarenheter och tillsammans arbeta för att stärka kunskapen om Förintelsen och de lärdomar som världen behöver ta med sig in i framtiden.

Hot mot de grundläggande värden

Sverige har lång erfarenhet av att arbeta med minnet av Förintelsen och regeringen kommer att verka för fortsatta framsteg. I närtid handlar det om att genomföra Sveriges åtaganden från Malmöforumet. Bland dessa finns upprättandet av ett museum om Förintelsen, demokratistärkande insatser i skola och vuxenutbildning samt åtgärdsprogram mot olika former av rasism.

Antisemitism, antiziganism och alla former av rasism och intolerans berör inte bara de minoriteter som drabbas utan är ett hot mot de grundläggande värden som vårt samhälle vilar på. Det är ett problem för demokratin och angår därför oss alla.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00