Strid i KD-toppen inför rikstinget

KONFLIKT. Partiledningen möter mothugg inför partiets riksting. 11 toppolitiker i partiet säger nej till styrelsens förslag om att införa utökade försörjningskrav för familjeåterförening.

Det är upplagt för debatt på Krisdemokraternas riksting i Umeå i helgen. Partistyrelsen har lagt ett förslag om att införa försörjningskrav för ensamkommande för att deras familjer ska få komma till Sverige. Partistyrelsen menar att dagens lagstiftning lockar just ensamkommande. 

– Sverige sticker ju ut markant jämfört med alla andra länder när det kommer till antalet ensamkommande asylsökande. 2015 tog Sverige emot 36 procent av alla ensamkommande asylsökande. Det är en jätteavvikelse, och det har ju att göra med att vi har en lagstiftning på det här området som kraftigt avviker ifrån alla andra. Det gör också att Sverige i dag bedriver en familjesplittrande migrationspolitik. Det måste vi ändra på, säger Ebba Busch Thor till Expressen.

Det är dock inte alla i partitoppen som tycker att förslaget är en bra idé. I en debattartikel i DN skriver 11 KD-toppar att “Det är för oss främmande att Kristdemokraterna skulle företräda en politik som medvetet skiljer små barn från sina föräldrar.”. 

Login