Debatt

Stoppa statens fortsatta inskränkningar av civilsamhället

Kritiken som ofta riktas mot organisationer som tar emot statliga bidrag för att driva verksamhet lutar sig mot en misstro mot civilsamhället. Vi måste sluta upp bakom det ovärderliga civilsamhälle vi har, skriver Bartosz Stroinski, förbundsordförande och Elsa Valeberg, förbundsordförande respektive vice förbundsordförande, Förbundet Vi Unga.

Foto: Anders Gustafsson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Staten och den offentliga sektorn har senaste åren stegvis undergrävt vår demokrati. Genom nya regleringar, förslag och utredningar har staten försvårat för och gjort inskränkningar mot civilsamhället. Dessutom har agerande på myndighetsnivå slagit undan benen på många organisationer. Nu är det därför dags att vända trenden och stoppa statens fortsatta inskränkningar på civilsamhället!

Ett armlängds avstånd måste hållas mellan myndigheter och civilsamhälle för att värna grunden i vår demokrati, därför behöver myndigheterna sluta fatta beslut på godtyckliga grunder och arbeta mer långsiktigt i bidragsgivningen.

Under Almedalsveckan lanserar Förbundet Vi Unga därför vår kampanj stoppastaten.se för att stoppa den allt större styrningen av civilsamhället från statligt håll. Redan under de veckans första dagar har vi uppmärksammat frågan bland många civilsamhällesföreträdare och beslutsfattare. Bland annat har vi överlämnat ett exemplar av boken "Va!? Är demokratin hotad?" i samtal med Azadeh Rojhan Gustafsson (S), ledamot i kulturutskottet. Det gjorde vi för att särskilt uppmärksamma vikten av tillit till civilsamhället.

Stoppa demokrativillkoren

Regeringen driver fram demokrativillkor för bidragsgivning till civilsamhället som riskerar att slå hårdast mot de organisationer vår liberala demokrati behöver mest. Stora riksorganisationer ska enligt förslaget stå ansvariga för agerandet av enskilda företrädare på lokal nivå. Detta lägger inte bara ännu en verkningslös administrativ börda på organisationer men även leda till att ideella aktörer kommer att ha mycket svårare att arbeta i de områden som har störst behov av demokratifrämjande insatser.

Villkoren undergräver den tillitsbaserade relation som man haft till rörelser som lagt grunden för vårt demokratiska samhälle. Demokrativillkoret måste därför stoppas i nuvarande utformning!

Stoppa myndigheterna

Myndighetsutövningen kopplat till civilsamhället har vid ett flertal tillfällen ställt allt högre krav på organisationers interna uppbyggnad. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har flera gånger på vaga grunder avslagit organisationsbidrag kort inpå verksamhetsåret. Flera av dessa beslut har sedermera hävts, men skadan på verksamheten hade då redan skett.

Ett armlängds avstånd måste hållas mellan myndigheter och civilsamhälle för att värna grunden i vår demokrati, därför behöver myndigheterna sluta fatta beslut på godtyckliga grunder och arbeta mer långsiktigt i bidragsgivningen.

Stoppa ifrågasättandet

Civilsamhället får inte tas för givet. Alla de miljontals ideella timmar som människor lägger av sin fritid för att kämpa för det de tror på och för att bidra till sitt lokalsamhälle. Ifrågasättandet av civilsamhället och av bidragen till civilsamhället är därför mycket oroväckande. Kritiken som ofta riktas mot organisationer som tar emot statliga bidrag för att driva verksamhet lutar sig mot en misstro mot civilsamhället.

Samtidigt är det nästan alltid i organisationernas egna genomlysningar och vardagliga arbete som felaktigheter uppdagas och hanteras. Vi måste sluta upp bakom det ovärderliga civilsamhälle vi har.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00