Shekarabis flyttlass går till s-kommuner

OMLOKALISERING. Civilminister Ardalan Shekarabis (S) besked om flytt av statliga jobb innebär en rejäl övervikt för S-kommuner. Många S-kommuner har frågan om omlokalisering högt på dagordningen, menar Ebba Östlin (S).

Hittills har 17 kommuner fått ökad statlig närvaro genom den våg av myndighetsflytt som regeringen genomför. Men det råder politisk obalans i tilldelning i avseende på politisk styrning i kommunerna. Bara en enda kommun med borgerlig styrning har fått statliga arbetstillfällen av civilminister Ardalan Shekarabi (S). Det är Gävle, dit ESF-rådet ska flytta, enligt beslut som togs av regeringen förra året.  

Bra utdelning

Bättre utdelning är det för vänsterstyrda kommuner. Allra mest tjänster får Botkyrka, en kommun strax utanför Stockholm. Sida som flyttar till kommunen ligger i dag i Stockholms innerstad.

Kommunen styrs av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Ett av kommunalråden och kommunstyrelsens ordförande är Ebba Östlin (S). Hon har också för regeringens räkning utrett frågan om nyanländas ungdomars skolgång.

Ebba Östlin tror att Botkyrka kan vara bra för Sida då kommunen är mångkulturell och internationell.

– Vi är en väldigt internationell kommun med över 160 olika nationaliteter, säger Ebba Östlin till Altinget.

Hon säger också att hon stridit för att få fler statliga jobb till Botkyrka, även om hon inte stridit primärt just för Sida.

– Det är så många myndigheter som ligger i innerstaden eller i ett stråk ut mot Arlanda.

Bättre balans

Östlin tycker att Sidas flytt till en kommun söder om Stockholm gör att det blir bättre balans.

Att det är fler vänsterkommuner än högerkommuner som får myndigheter av regeringen tror Östlin har att göra med att dessa kommuner jobbar aktivt för det.

– Jag tror att det är många s-kommuner som har haft den dagordningen. Men om det har varit lättare för s-kommuner att få statliga jobb vet jag inte, säger Ebba Östlin.

 

Regeringens omlokaliseringar

Myndighet  Ort

Styre

Anställda
Strålskyddsmyndigheten


Katrineholm S+M 120

Polarforskningssekretariatet

Kronofogdemyndigheten

Luleå S+MP

15

10

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor Växjö M+C+MP+L+KD 70
ESF-rådet Gävle M+L+C+KD  120
Universitets- och högskolerådet Visby (Region Gotland) S+MP+V 15
Tillväxtverket Östersund S+MP+V 20
SCB Örebro S+KD+C Uppgift saknas
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd Skellefteå S 15
E-hälsomyndigheten Kalmar S+C+V 100
Fastighetsmäklarinspektionen Karlstad M+MP+L+C+KD 15

Digitaliseringsmyndigheten

Kronofogdemyndigheten

Sundsvall S+V+C

60

10

Jämställdhetsmyndigheten

Inspektionen för socialförsäkringen

Myndigheten för kulturanalys

Göteborg S+MP+V+FI

70

50-60

15

Tullverket

Tillväxtverket

Myndigheten för tillgängliga medier

Malmö

S+MP

 

30

10

100

Trafikverket

Kronofogdemyndigheten

Kristianstad S+C+MP

80-100

15

Inspektionen för socialförsäkringen Mölndal S+V+KD+MP 25
Swedac Borås S+V+MP 40
Sida Botkyrka S+V+MP 500

Källa: SKL och regeringen

 

 

Forrige artikel Busch Thor får stöd av Allianskollega Næste artikel Lööf vill ha tillbaka departementet för landsbygd
Här är vårens riksdagsvikarier

Här är vårens riksdagsvikarier

ERSÄTTARE. Under våren är flera av de ordinarie riksdagsledamöterna lediga. Bland vikarierna finns bland annat tre tidigare riksdagsledamöter och Annie Lööfs förra pressekreterare.