Shekarabis flyttlass går till s-kommuner

OMLOKALISERING. Civilminister Ardalan Shekarabis (S) besked om flytt av statliga jobb innebär en rejäl övervikt för S-kommuner. Många S-kommuner har frågan om omlokalisering högt på dagordningen, menar Ebba Östlin (S).

Hittills har 17 kommuner fått ökad statlig närvaro genom den våg av myndighetsflytt som regeringen genomför. Men det råder politisk obalans i tilldelning i avseende på politisk styrning i kommunerna. Bara en enda kommun med borgerlig styrning har fått statliga arbetstillfällen av civilminister Ardalan Shekarabi (S). Det är Gävle, dit ESF-rådet ska flytta, enligt beslut som togs av regeringen förra året.  

Bättre utdelning är det för vänsterstyrda kommuner. Allra mest tjänster får Botkyrka, en kommun strax utanför Stockholm. Sida som flyttar till kommunen ligger i dag i Stockholms innerstad.

Kommunen styrs av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Ett av kommunalråden och kommunstyrelsens ordförande är Ebba Östlin (S). Hon har också för regeringens räkning utrett frågan om nyanländas ungdomars skolgång.

Login