Debatt

SD: Ta i med hårdhandskarna mot internetbedragarna

Varför talas det så lite om den kriminalitet som i dag omsätter mer än all drogrelaterad brottslighet och drabbar många fler? Skyddet för den som utsätts för bedrägerier måste stärkas. Det skriver Mikael Eskilandersson (SD) och Martin Westmont (SD).

Äldre är en av de främsta målgrupperna för bedrägeribrotten på internet. 
Äldre är en av de främsta målgrupperna för bedrägeribrotten på internet. Foto: Caisa Rasmussen/TT
Mikael Eskilandersson
Martin Westmont
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Digitaliseringen i samhället har stått för en stor omställning av samhället och det är mycket positivt att världen nu krympt så att vi digitalt kan ha kontakter med varandra globalt. Den digitala verkningsgraden på samhället såg vi inte minst under pandemin. Men digitaliseringen har en mycket mörk baksida, då bedrägerierna kopplat till digitaliseringen redan i dag omsätter mer pengar än all droghandel i världen. Det handlar om många olika typer av bedrägerier och de kriminella upptäcker ständigt nya sätt att lura till sig tillgångar. Det kan till exempel handla om att man har kommit över privat information som man försöker använda i bedrägligt syfte.

Bedrägeribrotten kommer öka

Investeringsbedrägerier är en typ av bedrägeri som vi sett mycket av, bland annat i form av erbjudanden om köp av olika kryptovalutor och andra digitala produkter som saknat reellt värde eller ibland inte ens existerat. Upplägget för ett investeringsbedrägeri är ofta genomarbetat och ger ett seriöst intryck. Tiden när oseriösa aktörer kunde genomskådas genom bristande språk och felaktiga fakta är nu förbi.

Den tidigare socialdemokratiska regeringens passivitet kring frågor rörande bedrägerier kopplat till digitaliseringen har bidragit till en ökad utsatthet för Sveriges medborgare.

Det som de digitala investeringsmöjligheterna har gemensamt är löften om hög avkastning, och när offret fastnat i bedragarnas nät så hålls ofta kontinuerliga kontakter med brottsoffret. Syftet är att lura av konsumenten ännu mer pengar eller andra tillgångar. En stor andel av brotten är en del av organiserad brottslighet, ofta med bas i utlandet. Vi följer nu alla den snabba utvecklingen med artificiell intelligens. Allt tyder på att i spåren av den utvecklingen så kommer bedrägeribrotten också att öka.

Stärk konsumentskyddet

Den tidigare socialdemokratiska regeringens passivitet kring frågor rörande bedrägerier kopplat till digitaliseringen har bidragit till en ökad utsatthet för Sveriges medborgare. Vi vet att olika organisationer och myndigheter som Konsumentverket och Finansinspektionen varnar för den här sortens brottslighet. Vi håller också med om att dessa åtgärder fyller en funktion men att de är långt ifrån tillräckliga. EU-kommissionen ska lägga fram förslag om nya konsumentregler för investeringstjänster senare i år. Det är möjligt att det är ett steg i rätt riktning.

För Sverigedemokraterna är det viktigt att stärka konsumentskyddet och skyddet för den som utsätts för bedrägerierna. I dag leder tyvärr en väldigt liten del av bedrägeribrotten till åtal. Bedragarna tenderar tyvärr alltid att ligga ett steg före i den digitala utvecklingen och risken finns att de kommer att ta hjälp av avancerad artificiell intelligens för att utveckla sina bedrägerier.

Vi måste börja tala om problemen, debatten behöver växa. Sluta sopa den under mattan. Bara genom att problemen lyfts kan vi gemensamt komma fram till bra lösningar som förhindrar att människor utsätts för bedrägerier.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00