Om  
Jeanette Gustafsdotter

Sanningskommission utsedd – ska granska statens behandling av samerna

Ledamöterna till sanningskommissionen har nu utsetts. Deras uppgift blir att granska den politik som förts gentemot det samiska folket.

Axel Hyttnäs Telin

Det var i november förra året som regeringen beslutade att en sanningskommission ska inrättas, efter en hemställan från Sametinget för några år sedan.

Nu har kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S) presenterat ledamöterna som ska granska statens agerande mot det samiska folket, som påverkar samerna än i dag.

Bildkonstnär tar plats

Ledamöterna är för det mesta forskare, men även den uppmärksammade konstnären Britta Marakatt-Labba tar plats i kommissionen.

– Vi behöver öka kunskapen om de historiska oförrätter som begåtts mot urfolket samerna och de trauman som lever kvar i dag, säger Gustafsdotter i ett pressmeddelande.

– Det är grundläggande för att ge samer både kollektiv och individuell upprättelse och för att främja försoning.

Får tre år på sig

Sedan tidigare är det klart att justitierådet Kerstin Calissendorff kommer att verka som kommissionens ordförande.

Uppdraget ska senast slutredovisas den 1 december 2025.

Sanningskommissionens ledamöter
 • Ordförande Kerstin Calissendorff, justitieråd
 • Anna-Lill Drugge, fil dr
 • Marie B Hagsgård, internationell expert
 • Patrik Lantto, professor
 • Marianne Liliequist, professor emerita
 • Britta Marakatt-Labba, konstnär
 • Bertil Marklund, fil dr
 • Jonas Monié-Nordin, docent
 • Ulf Mörkenstam, professor
 • Mikael Svonni, professor emeritus
 • Eivind Torp, docent
 • Laila Susanne Vars, fil dr

Källa: Kulturdepartementet

Nämnda personer

Jeanette Gustafsdotter

Institutionschef Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, tillträdande vd Helsingborgs arena och scen AB
Jur. kand. medierätt (Uppsala uni., 1992), journalistexamen (Mittuniversitetet, 1993), ämneslärarexamen (Luleå uni., 2020)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00