Sametinget får förlängt för att analysera samebyars organisation

Regeringen ger Sametinget förlängd tid att analysera hur samebyarnas interna organisation, beslutsfattande och regler för medlemskap bör utformas. Ny deadline är den 27 november 2023.

Rennäringslagen behöver uppdateras. Som en del i detta arbete har Sametinget fått i uppdrag att analysera frågor om samebyars organisering och hur en förändrad rennäringslag kan tänkas påverka dem som i dag är medlemmar.  
Rennäringslagen behöver uppdateras. Som en del i detta arbete har Sametinget fått i uppdrag att analysera frågor om samebyars organisering och hur en förändrad rennäringslag kan tänkas påverka dem som i dag är medlemmar.  Foto: Malin Moberg/TT
0:000:00