Så ska utlandssvenskarna rösta mer

VALDELTAGANDE. Ökade öppettider på ambassaderna och bättre information ska få svenska medborgare i utlandet att i större utsträckning gå och rösta, hoppas regeringen.

Demokratiutredningen, som publicerades för snart tre år sedan, uppmärksammade att valdeltagandet bland utlandssvenskar är betydligt lägre än genomsnittet. Därför kom en enig riksdag fram till flera åtgärder för att öka valdeltagandet bland utlandssvenskar.

Nu undrar Tina Acketoft (L) vad som hänt med frågan då regeringen varit tyst.

Utrikesminister Margot Wallström menar att regeringen visst agerat. I ett skriftligt svar skriver hon. ”Inför valet 2018 har samtliga chefer för utlandsmyndigheter, i ett brev skickat från Utrikesdepartementet, anmodats att hålla extra öppet för röstmottagning helger och vardagskvällar. Flertalet av våra utlandsmyndigheter har vid tidigare val erbjudit utökade öppettider för röstmottagning, men vår avsikt är att förbättra detta ytterligare.”

Login