Så ser regeringens skärpta demokratikrav på civilsamhället ut

Förslaget på skärpta demokratikrav innehåller bland annat den omdiskuterade skrivning som gör organisationer och samfund ansvariga för sina medarbetares handlingar. ”Det finns en undantagsparagraf, men huvudregeln är: företräder du en organisation så kan ditt agerande påverka den organisationens bidrag,” säger integrations- och migrationsminister Anders Ygeman (S).

Från tisdagens presskonferens.
Från tisdagens presskonferens.Foto: Anders Gustafsson
Anders Gustafsson

Även om den lagrådsremiss som förslagen återfinns i ännu inte är offentliggjord, så har Altinget fått tillgång till det viktigaste innehållet. Förslagen i lagrådsremissen berör trossamfunden och Allmänna arvsfonden, vilket

Altinget logoRikspolitik
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget rikspolitik får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här
0:000:00