Så mycket tjänar Löfven

KORTNYTT. Statsrådsarvodesnämnden har beslutat att höja arvodet för alla statsråd. Stefan Löfven får en löneförhöjning med 4 000 kronor från och med den 1 juli i år. 

Det blir nya arvoden för statsråden från och med den 1 juli i år, efter beslut från Statsrådsarvodesnämnden. Arvodet till statsministern höjs med 4 000 kronor per månad och ger därmed Stefan Löfven ett månatligt arvode om 172 000 kronor. För övriga statsråd höjs arvodet med 3 000 kronor och blir därmed 136 000 kronor i månaden. 

Läs också: Nya månadslönen för riksrevisorn: 150 000 kronor

Statsrådsarvodesnämnden arbetar på uppdrag av riksdagen för att bestämma avgångsersättningar och arvoden för statsråden. Nämndens ledamöter är före detta kanslichefen Ove Nilsson, ordförande, före detta hovrättspresidenten Gunnel Wennberg och före detta riksdagsdirektören Anders Forsberg. Sekreterare är kammarrättsrådet Cecilia Bohlin. 

Forrige artikel C har färre utländska riksdagskandidater än SD Næste artikel Kiruna får nya statliga jobb