Debatt

Så kan Sverige utrota livmoderhalscancer

Risken att drabbas av livmoderhalscancer ska inte vara beroende av vilken region du bor i. Ändå är det dit vi är på väg, skriver Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Cancerfonden.

Det är livsviktigt att politiker i samtliga regioner agerar för att fler ska vaccineras mot livmoderhalscancer, skriver debattören.
Det är livsviktigt att politiker i samtliga regioner agerar för att fler ska vaccineras mot livmoderhalscancer, skriver debattören.Foto: Isabell Höjman/TT
Ulrika Årehed Kågström
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Först den goda nyheten. Tack vare forskningen finns ett vaccin mot HPV, ett virus som orsakar så gott som all livmoderhalscancer. Genom att vaccinera en tillräckligt stor del av befolkningen kommer livmoderhalscancer att kunna utrotas helt. Därmed kommer Sverige att ha möjlighet att som första land i världen utrota en hel cancerform.

Altingets gratis nyhetsbrev

Vaccinationstakten för långsam

Den dåliga nyheten är att vaccinationstakten är för långsam och att det är stora skillnader mellan regionerna. Det är livsviktigt att politiker i samtliga regioner agerar för att fler ska vaccineras. Och det är bråttom.

Högsta prioritet är att kvinnor födda 1994-1999 vaccinerar sig. De löper särskilt stor risk att drabbas av viruset som sprids genom sexuella kontakter och har heller inte något fullgott skydd från vaccination i skolåldern. För tre år sedan fattade riksdagen beslut om att påskynda arbetet med att utrota livmoderhalscancer, därför får denna grupp vaccinera sig gratis under 2024. Om 70 procent av kvinnorna i den här åldersgruppen tar vaccinet innan årsskiftet kan sjukdomen vara utrotad redan 2027.

Men vi riskerar att snubbla på målsnöret. Hittills är endast cirka 35 procent av målgruppen vaccinerade. Vi har räknat på regionernas nuvarande vaccinationstakt och det står klart att endast ett fåtal regioner kommer att ha vaccinerat tillräckligt många kvinnor innan 2024 är slut. Övriga regioner blir klara först flera år senare – vissa så sent som år 2033. Eftersom satsningen bara pågår under 2024 är det alarmerande att takten inte är högre. Utan ordentliga åtgärder riskerar hela satsningen att gå om intet.

Svår uppgift för regionerna

Bakom alla procentsatser och årtal döljer sig verkliga människor och livsöden. Livmoderhalscancer är i dag den tredje vanligaste cancerformen hos kvinnor mellan 20 och 49 år. Det är en sjukdom som skördar liv och som kan få livslånga konsekvenser som infertilitet, utebliven mens, klimakteriebesvär med mera. Men det behöver inte bli så. Nu finns det en möjlighet att ändra på det.

Livmoderhalscancer är i dag den tredje vanligaste cancerformen hos kvinnor mellan 20 och 49 år.

Tyvärr ser vi just nu inte att tillräckliga insatser görs för att öka vaccinationstakten. Från Cancerfondens sida vill vi se större målmedvetenhet från regionernas sida. Det krävs bättre samarbete mellan aktörer för att nå ut med information och motivera unga kvinnor till att vaccinera sig.

Vi vet att målgruppen vi försöker nå är mitt uppe i livet och tankar på cancer är förhoppningsvis långt bort. Vaccin mot livmoderhalscancer hamnar därför antagligen långt ner på priolistan. Det gör regionernas uppgift svår, men inte omöjlig. Vissa regioner har kommit långt och kan ge inspiration.

Rädda liv och skriv historia

Efter möten och samtal med nästan samtliga av Sveriges regioner har vi sammanställt åtgärder som visat sig ha god effekt:

  • Tillhandahåll många bokningsbara vaccinationstider och enkel ombokning.
  • Erbjud mobila enheter såsom vaccinationsbussar eller motsvarande, i synnerhet i områden där avstånden till vaccinationsmottagningar är längre.
  • Möjliggör för vaccination på flera platser. Genom att erbjuda HPV-vaccinering på många platser, gärna där målgruppen ofta rör sig, sänks trösklarna för att delta. Vaccinering kan till exempel ske på apotek, köpcentrum, universitet och arbetsplatser.
  • Erbjud kunskapshöjande informationskampanjer om screening och vaccination mot HPV i kanaler där målgruppen befinner sig.

Nu har vi möjligheten att skriva historia, rädda liv och spara onödigt lidande. Men för att det ska kunna ske krävs snabba, koordinerade och målmedvetna insatser från våra regionala beslutsfattare. Vi har ingen tid att förlora. Det är dags att agera nu.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00