Debatt

S: Upp till bevis om mänskliga rättigheter, regeringen 

I dag avgörs om CSDD-lagstiftningen, som rör mänskliga rättigheter och konkurrens på lika villkor. Men Socialdemokraterna i EU-parlamentet ser orosmoln på himmelen. Regeringen kan komma och vackla i frågan – vilket kan leda till att Sverige bromsar historisk lagstiftning. Nu är det upp till bevis för regeringen. Det skriver Ilan de Basso, Europaparlamentariker (S), och Johan Danielsson, kandidat till Europaparlamentet (S). 

Ilan de Basso, Europaparlamentariker (S), och Johan Danielsson, kandidat till Europaparlamentet (S) riktar skarp kritik mot regeringen i frågan om en ny EU-lag för företags tar ansvar för miljö och mänskliga rättigheter.
Ilan de Basso, Europaparlamentariker (S), och Johan Danielsson, kandidat till Europaparlamentet (S) riktar skarp kritik mot regeringen i frågan om en ny EU-lag för företags tar ansvar för miljö och mänskliga rättigheter.Foto: Johan Nilsson/TT, Pressbild
Johan Danielsson
Ilan de Basso
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

EU har fått en viktig möjlighet att stå upp för mänskliga rättigheter och konkurrens på lika villkor. En uppgörelse som ska säkerställa att företag tar ansvar för mänskliga rättigheter och miljö hotas nu av ett fåtal länder som inte vågar ta ställning, däribland Sverige. Det är inget annat än skamligt att SD-regeringen genom sitt vacklande återigen riskerar svensk konkurrenskraft och ignorerar arbetstagares rättigheter.

Nu hotas lagen 

I december slöts en överenskommelse om en ny EU-lag som ska säkerställa att företag tar ansvar för miljö och mänskliga rättigheter. Det är en viktig lag på många sätt. Inte minst för de människor som utnyttjas, men också för att främja sund konkurrens mellan företag. På många marknader är kränkningar av mänskliga rättigheter och ett svagt arbetsrättsligt skydd vanligt förekommande. Utan en jämlik spelplan missgynnas de många företag som tar ansvar för schysta villkor i sin leveranskedja.

Nu hotas lagen av att flera regeringar, ivrigt påhejade av den europeiska storföretagslobbyn, verkar backa från uppgörelsen. När näringsminister Ebba Busch får frågan om Sveriges inställning tvekar hon och lyfter att det finns stora risker att förslaget leder till ökade kostnader för företagen. Trots att förslaget inte ens skulle omfatta en promille av Sveriges företag, och att den stora finanssektorn undantas från kraven. Det är hyckleri från regeringen att låtsas som att detta skulle drabba Sveriges företagare, när många av dessa företag dessutom välkomnat lagen. Även svensk fackföreningsrörelse är eniga och uppmanar regeringen att stödja överenskommelsen.

Regeringen sinkar lagstiftning 

Det är inte första gången som regeringen sinkar lagstiftning om mänskliga rättigheter. Förra våren var Sverige ansvariga att leda EU-samarbetet och förhandlingarna med medlemsländerna där de prioriterade bort lagstiftning om att förbjuda produkter tillverkade genom tvångsarbete. Handlingarna talar ett tydligt språk: Regeringen tycker inte att brott mot mänskliga rättigheter eller osund konkurrens är ett problem. De står inte upp för svenska arbetares intressen i Europa.

De säger sig stå upp för en sak men agerar sedan helt annorlunda när det väl kommer till kritan.

Tidigare har Sverige varit ett föregångsland i arbetet för mänskliga rättigheter, klimat och miljö. Sverigedemokraterna och regeringen har däremot valt att överge målet om en rättvis handel och bromsa en historisk lagstiftning som säkerställer att företag respekterar arbetstagares rättigheter. De säger sig stå upp för en sak men agerar sedan helt annorlunda när det väl kommer till kritan.

Ska svenska jobb gå till Kina? 

Kraven på företagen och deras underleverantörer måste vara tydliga och lika för alla, oavsett var de befinner sig. Trots det tar SD-regeringen varje tillfälle att försvara de globala storföretagens vinster och sviker såväl svenska företag som arbetare. Man kan fråga sig om regeringen vill att svenska jobb ska tas över av kinesiska storföretag som använder sig av tvångsarbete.

Idag, fredag ska medlemsländerna ta ställning till lagstiftningen. För oss socialdemokrater är det självklart att stå upp för svenska företag, rättvis konkurrens och schysta arbetsvillkor. Dåliga arbetsvillkor och fusk aldrig ska vara en konkurrensfördel.

Nu är det upp till bevis för SD-regeringen att stå på rätt sida och försvara svensk konkurrenskraft och svenska jobb.

Nämnda personer

Ebba Busch

Partiledare Kristdemokraterna, energi- och näringsminister, vice statsminister
Studier i freds- och konfliktforskning (Uppsala uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00