Riksrevisionen granskar gräddfiler för delningsekonomin

KONKURRENSFÖRDELAR. Delningsekonomin – såsom uthyrning av taxitjänster, bostäder och verktyg – ökar snabbt. Riksrevisionen ska nu syna om tjänsterna verkligen konkurrerar på lika villkor med den traditionella ekonomin.

Riksrevisionen har bestämt sig för att granska Skatteverkets arbete med att beskatta delningsekonomin. 

– Sannolikt har vi bara sett början på delningsekonomins snabba tillväxt i Sverige. Om dessa aktörer beskattas lägre än inom den traditionella ekonomin blir konkurrensen snedvriden. Dessutom kan det skada förtroendet för hela skattesystemet, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Granskningen sker med avstamp i dels delningsekonomins tillväxt, dels i att Skatteverket både konstaterat utmaningar i att beskatta delningsekonomin och att efterlevnaden av skatteregler är sämre jämfört med den traditionella ekonomin.

Login