Debatt

Republikanska föreningen: Att införa republik kommer att utveckla svensk demokrati

I ett modernt demokratiskt och jämlikt samhälle kan vi inte ha en statschef som ärver sitt ämbete. Det skriver Niclas Malmberg, ordförande Republikanska föreningen.

Kung Carl Gustaf och drottning Silvia borde bli arbetslösa, menar debattören.
Kung Carl Gustaf och drottning Silvia borde bli arbetslösa, menar debattören.Foto: Christine Olsson/TT
Niclas Malmberg
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Forskningsinstitutet V-Dem, som drivs av statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet, har nyligen presenterat sin årliga demokratirapport. De konstaterar att demokratin i världen är på reträtt och att varningslampor blinkar även i Sverige. Rapporten måste tas på allvar och vår demokrati behöver utvecklas för att inte riskeras att avvecklas.

Monarken har stort inflytande

Det finns en myt om att demokratiseringen av Sverige var långsam och ordnad, men från slutet av 1800-talet pågick en mycket intensiv kamp för rösträtten. Denna politiska utveckling motarbetades bland annat av kungahuset och hovet, inte minst var Gustav V en hårdnackad motståndare till demokratisk parlamentarism.

Monarkins förespråkare representerar en vilja att bromsa Sveriges moderna utveckling.

Vår framtid avgjordes av en stegvis utökad rösträtt och möjligheten för väljarna att rösta på demokratiska partier. Maktförskjutningen från kungen till riksdagen gjorde att det fattades helt andra beslut. Kungahuset och dess allierade skulle aldrig på eget bevåg ha infört demokrati, utan tvingades acceptera en demokratisk utveckling på grund av opinionsläget.

Efter demokratins genombrott anpassades monarkin någorlunda till de nya tiderna. Den nuvarande regeringsformen, som nyligen firade 50 år, begränsade monarkens formella maktbefogenheter. Den person som har ärvt vårt lands högsta offentliga ämbete har dock fortfarande stort inflytande.

Ta inte demokratin för given

Carl Gustaf Bernadotte är statschef och tilldelas även andra politiska uppgifter. Exempelvis är kungen ordförande vid sammanträden med utrikesnämnden. Kungafamiljen har dessutom omfattande informell och reell politisk och ekonomisk makt, inte minst genom den så kallade dispositionsrätten som ger kungen möjlighet att diktera villkoren för ett mycket stort statligt fastighetsbestånd.

Trots monarkin så lever vi svenskar just nu i en av världens bästa demokratier. Vi kan vara stolta över att våra förfäder lyckades avskaffa det kungliga enväldet, men vi får inte vara nöjda. Demokratin kan aldrig tas för given. Många människor kämpade hårt för vår frihet. I deras fotspår ska vi fortsätta att utveckla demokratin.

I ett modernt demokratiskt och jämlikt samhälle kan vi inte ha en statschef som ärver sitt ämbete. Monarkins förespråkare representerar en vilja att bromsa Sveriges moderna utveckling. Införandet av republik kommer att bli ett fantastiskt tillfälle till en genomgripande diskussion om och fördjupning av demokratin, som riskerar att försvagas så fort vi slutar att utveckla den.

Avskaffa monarkin

Det är viktigt att monarkin avskaffas. Ett fullt ut demokratiskt statsskick kan införas relativt enkelt genom två likalydande riksdagsbeslut med ett mellanliggande val. Statschefen kan sedan utses i demokratisk ordning av riksdagen. Exakt hur vi svenskar i framtiden ska utforma vårt nya statsskick behöver diskuteras på allvar. När vi utvecklar vår demokrati kan vi exempelvis hämta inspiration från nordiska grannländer som Finland och Island, som båda är republiker sedan länge.

Den svenska monarkin är en kvarleva från den tid då vårt land var en diktatur. Den måste avskaffas för att vi ska kunna bli en fullt utvecklad demokrati – på riktigt. Republik är statsskicket för Sverige i framtiden.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00