Debatt

Replik: Skattebetalarna har fel – kommunikatörer behövs mer än någonsin

Genom transparent och relevant kommunikation i rätt kanaler möjliggör kommunikatörer för medborgarna att ta del av det som sker. Det skriver Caroline Thunved, vd och generalsekreterare Sveriges kommunikatörer, i en replik.

Välinformerade medborgare är helt nödvändigt i en fungerande demokrati, skriver debattören.
Välinformerade medborgare är helt nödvändigt i en fungerande demokrati, skriver debattören.Foto: Anna-Lena Ahlström
Caroline Thunved
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Skattebetalarnas vd och chefekonom svartmålar och ifrågasätter behovet av kommunikatörer, ställer yrken mot yrken och försöker dessutom koppla ihop korruption och skatteslöseri med antalet kommunikatörer.

Medborgare behöver information

Självklart ska skattemedel användas ansvarsfullt och det är säkert så att alla yrkesgrupper behöver jobba mer effektivt, smartare och långsiktigt hållbart för att möta morgondagens utmaningar. Förstår debattörerna vad som krävs för att vara en god medborgare i dagens alltmer digitala, snabba och demokratiskt komplicerade samhällsklimat?

Läs också

För att medborgare ska kunna ta del av samhället måste vi måste känna till och förstå de krav och förväntningar som ställs på oss. Vi måste ha information om våra medborgerliga plikter och skyldigheter och de förväntningar som finns på den enskilde; att följa lagen, betala skatt, rösta, hitta till närmaste skyddsrum, fullfölja skolplikt, ta del av krisinformation med mera.

Ingen besöker kommunhuset längre

I dag ser vi alla det som en självklarhet att vi snabbt kan söka och hitta information i olika kanaler. Vi sitter inte längre i telefonköer eller besöker kommunhuset för att anmäla föräldraledighet eller sjukfrånvaro eller få reda på hur man ansöker om bygglov eller boendeparkering utan besöker kundanpassade webbsidor för att själva utföra vårt ärende, söka fakta och ladda ner blanketterna. Ja, allt det vi trodde var en omöjlighet för bara några år sedan löser vi i dag digitalt. Och bakom varje digital lösning finns en kommunikatör.

Kommunikatörens arbete underlättar för andra yrkesgrupper att fokusera på sina kärnuppdrag och avlastar andra yrkesgrupper.

Offentlig kommunikation sker dagligen på plattformar där vanligt folk är, letar information och ställer sina frågor. Information som sprids via nyhetsmedia, sociala medier, webbsidor, intranät, på möten och i andra informationskanaler. Snabba och korrekta svar som ger medborgaren ett ökat förtroende för det offentliga och vårt gemensamma samhälle.

Kommunikatörens arbete underlättar för andra yrkesgrupper att fokusera på sina kärnuppdrag och avlastar andra yrkesgrupper. Samtidigt möter vi medborgarnas behov av information. På olika språk, på begriplig svenska, lättillgänglig där medborgarna finns. Transparent och tillgängligt.

Ett verktyg mot desinformation

Välinformerade medborgare är helt nödvändigt i en fungerande demokrati. Och minnet verkar mycket kort hos Skattebetalarnas förening. De senaste årens utveckling med tider av kris, krig i vårt närområde och pandemi har visat hur viktigt det är att snabbt nå ut med information om skydd och vaccineringar, hur vi bör agera om inte samhället fungerar som vanligt, vid naturkatastrofer, hur vi snabbt stoppar falska nyheter och felaktiga informationskampanjer.

Genom transparent och relevant kommunikation i rätt kanaler möjliggör kommunikatörer för medborgarna att ta del av det som sker, information som förklarar och kommunicerar, motar vilseledande information, så att alla vet vad som gäller. Menar Skattebetalarnas förening att det inte behövs?

Kommunikation är en förutsättning för en fungerande demokrati och informationsbehovet i vårt samhälle är enormt, därför behövs kommunikatörer mer än någonsin.

Läs tidigare inlägg i debatten

Skattebetalarna: Svenska kommuner sväller över av kommunikatörer

Sveriges 290 kommuner har i dag nästan 1 000 anställda kommunikatörer – och man fortsätter anställa fler. Trots detta skriks det efter mer i statsbidrag. Men det är bara ett av områdena där svensk offentlig sektor har problem med inställningen till skattemedel. Det skriver Christian Ekström och Erik Bengtzboe, vid Skattebetalarna.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00