Om  
Ulrika Lindstrand
Mathias Sundin

Regeringen tillsätter AI-kommission

I syfte att säkerställa Sveriges förmåga att nyttja möjligheterna med artificiell intelligens tillsätter regeringen nu en AI-kommission som även ska informera om riskhantering kring AI.

Victoria Solvin

AI-kommissionen ska identifiera behov av och föreslå åtgärder för att stärka utveckling och användning av artificiell intelligens i Sverige på ett hållbart och säkert sätt.

I ett pressmeddelande skriver regeringen att artificiell intelligens har stor potential att öka svensk effektivitet, innovationsförmåga och konkurrenskraft.

– AI-kommission ska göra en genomlysning av Sveriges förutsättningar – från utbildning och lagstiftning till hur vi attraherar internationellt riskkapital – så att Sverige kan vara med i matchen, säger statsminister Ulf Kristersson.

Regeringen pekar även på möjligheten att effektivisera offentlig förvaltning genom ökad AI-användning.

Genom etableringen av en AI-kommission vill man även säkerställa att Sverige tar vara på den artificiella intelligensens fulla potential inom bland annat forskning och industri. Kommissionen ska också identifiera en svensk AI-nisch.

I uppdraget ingår även att analysera hur artificiell intelligens kan påverka Sveriges säkerhet och demokrati och att, vid behov, lämna förslag på lagändringar.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 juli 2025.

Han leder kommissionen

I regeringens AI-kommission sitter tio ledamöter under ledning av Carl-Henric Svanberg, styrelseordförande för AB Volvo.

Ledamöter:

Fredrik Heintz, professor vid institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet 

Sara Mazur, styrelseordförande Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program

Nicklas Lundblad, global samhällspolitisk chef, DeepMind

Olof Hernell, digitaliseringschef, H2 Green Steel

Martin Svensson, direktör, AI Sweden

Anne-Marie Eklund Löwinder, informationssäkerhetsspecialist

Sylvia Schwaag Serger, professor vid ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet

Marcus Matteby, it-direktör, Ånge kommun

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges ingenjörer

Mathias Sundin, chefredaktör, Warp News

Nämnda personer

Ulrika Lindstrand

Förbundsordförande Sveriges ingenjörer
Civilingenjör i kemiteknik (Chalmers, 1998)

Mathias Sundin

Ordförande stiftelsen Warp Institute, chefredaktör Warp News
Lärarutbildning (Linköpings uni. 2002-2005)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00