Pressade studieförbund tar fram egen demokratiförklaring

Styrelsen för branschorganisationen Studieförbunden har tagit fram en egen demokratiförklaring. Det görs mot bakgrund av debatten, där de känner sig orättvist ifrågasatta.

Foto: Anna Molander/Studieförbunden
Anders Gustafsson

– Regeringen förbereder en proposition om Demokrativillkor för civilsamhället. Det har dragit ut på tiden och vi har haft en kluvenhet inför den processen, säger David Samuelsson, generalsekreterare för Studieförbunden till Altinget.

– Å ena sidan är demokrati ett kärnvärde som vi inom studieförbunden har haft med sedan vi föddes. Å andra sidan är vi obekväma med att staten ska öka sin reglering av civilsamhället. Det finns en risk att det här är ett sluttande plan, där demokrativillkoren kan komma att följas av andra krav, säger han.

Studieförbundens fem löften

Varje studieförbund:

 • Respekterar alla människors lika värde, värdighet och rättigheter.
 • Respekterar lagens diskrimineringsgrunder och behandlar alla människor lika.
 • Tar avstånd från alla former av våld och våldsbejakande extremism och varje form av tvång, hot eller annan kränkning av människors grundläggande fri- och rättigheter.
 • Främjar yttrandefrihet och öppna diskussioner, alltid utifrån en demokratisk värdegrund.
 • Tar fullt ansvar för alla arrangemang som vi anordnar.

David Samuelsson nämner debatten i kulturutskottet våren 2021, som slutade med ett betänkande. Där riktade både majoriteten och minoriteten en del frågor till studieförbunden.

Utesluter inte åtgärder

Och i regeringens budgetproposition för 2022 fanns en skrivning om hur folkbildningens verksamheter har ifrågasatts, efter att studieförbunden upptäckt fusk och felaktigheter. Passusen avslutades med meningen: ”Regeringen följer denna fråga noga och utesluter inte att ytterligare åtgärder behöver vidtas från regeringens sida.”

– Det är klart vi är påverkade av den diskussionen, och det har gjort att vi själva vill ta initiativ i frågan. Vi i studieförbunden har gjort stora insatser för att pengar inte ska försvinna i väg. Samtidigt har vi en historia sedan tidigt 1900-tal, där demokratisering har varit kärnan i det vi har jobbat med.

– Men visst lyssnar man in debatten. Vi har känt oss orättvist ifrågasatta, särskilt i vissa kommuner och regioner. Det här är ett sätt för oss att markera var vi står.

Studieförbundens medlemmar
 1. ABF
 2. Bilda
 3. Folkuniversitetet
 4. Ibn Rushd
 5. Kulturens
 6. Medborgarskolan
 7. NBV
 8. Sensus
 9. Studiefrämjandet
 10. Studieförbundet vuxenskolan

– Staten har fyra syften med bidrag till folkbildningen, där demokrati är det första. Då vill vi vara väldigt tydliga med att visa var vi står.

Är det någon av de fem punkterna som är en nyhet för er? De låter ganska självklara?

– Nej det är ingenting nytt, och det här är ingen positionsförflyttning., det är en markering av var vi redan står. Vi är trygga i vår värdegrund, men vi känner att det finns ett behov när det i debatten förekommer ganska luddiga ifrågasättanden och påståenden. Då tycker vi att det finns en poäng med att alla tio studieförbunden är med.

Kommer det här att få någon praktisk betydelse? Proppen aviseras till juni och ska behandlas i riksdagen i höst, enligt regeringens proppförteckning? Det som klubbas i riksdagen kommer väl i alla lägen att trumfa det här dokumentet?

– Lagar och regler för statens bidragsgivning kommer såklart att trumfa vårt dokument när det gäller själva bidragen. Men här talar vi om vad vi står för, och det blir en viktig markering från vår sida.

Nämnda personer

David Samuelsson

Generalsekreterare Studieförbunden i samverkan, ordförande Civos
Master i public administration (Harvard University) och magisterexamen i datavetenskap (Uppsala uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00