Politisk vilde passerar miljongräns

KASSAKLIRR. Emma Carlsson Löfdahl som sitter som politisk vilde i riksdagen efter att ha lämnat Liberalerna fyller 50 år på lördag. Det gör att hon passerar en gräns som ger henne inkomstgaranti fram till pensionen. Totalt kan hon då få över sju miljoner mer än om hon lämnat riksdagen före 50-strecket.

Foto: Riksdagen
Johan Manell

Emma Carlsson Löfdahl blev riksdagsledamot för Liberalerna år 2009. Men i mars 2019 uppmärksammade Aftonbladet att hon genom ett bostadsupplägg där hon hyrde en lägenhet av sin man fick ut maximal hyresersättning från riksdagen.

Avslöjandet ledde till att Liberalerna uppmanade Carlsson Löfdahl att lämna sin riksdagsplats. Men hon valde att i stället lämna partiet och sitta kvar i riksdagen som politisk vilde. Och hon har fortfarande inga planer på att lämna den.

– Jag är vald för mandatperioden och jag tänker sitta min mandatperiod, säger Carlsson Löfdahl till Altinget.

Trots att ditt tidigare parti inte vill det?

Fakta

Inkomstgaranti – det gamla systemet

Inkomstgarantin gäller för de ledamöter som valdes in i riksdagen eller kom in som ersättare före valet 2014. Även ledamöter som återvänder till riksdagen efter 2014 och som har ett gällande beslut om inkomstgaranti från tidigare omfattas av inkomstgarantin. För att omfattas av inkomstgarantin måste ledamoten ha haft sitt riksdagsuppdrag under en sammanhängande tid på minst tre år.

Så beräknas inkomstgarantin

Inkomstgarantin baseras på ett garantiunderlag som består av ledamotens grundarvode plus eventuella tilläggsarvoden som ledamoten hade när hen slutade. Under det första året är inkomstgarantin 80 procent av garantiunderlaget. Från och med det andra året blir ersättningen lägre. Garantibeloppet beror på hur många år den före detta ledamoten hade sin plats i riksdagen, som högst kan hen få ut 66 procent av garantiunderlaget från och med år två. Från och med det sjätte året beräknas inkomstgarantin endast utifrån grundarvodet.  Hur länge en tidigare ledamot kan få inkomstgaranti beror på ledamotens ålder och hur länge hen hade sin plats i riksdagen. Ledamöter som slutar före 65 års ålder och har haft sitt riksdagsuppdrag under en sammanlagd tid på upp till sex år, varav tre år sammanhängande, har rätt till inkomstgaranti under ett år.För ledamöter som slutar i riksdagen efter sammanlagt sex år eller mer, varav tre år sammanhängande, beror garantitidens längd på ledamotens ålder när hen slutar:
  • Två år om personen inte har fyllt 40 år.
  • Fem år om personen har fyllt 40 men ännu inte 50 år.
  • Till och med månaden innan personen fyller 65 år, om hen har fyllt 50 år.
Om den före detta ledamoten samtidigt har andra inkomster finns det regler för hur mycket garantibeloppet minskas. Inkomstgarantin är pensionsgrundande de fem första åren. Garantin ger inte rätt till jobbskatteavdrag.Om det finns särskilda skäl kan inkomstgarantin förlängas. Garantibeloppet kan då bli lägre. Inkomstgarantin betalas inte ut efter att före detta ledamoten har fyllt 65 år.

Källa: Riksdagen

– Där har vi lite olika åsikter om vad som har hänt. Det hade varit en helt annan sak om åklagaren hade gått vidare med förundersökningen och jag blivit dömd för något. Men åklagaren lade ju till och med ner förundersökningen.

Inkomstgaranti

Rent ekonomiskt tjänar Emma Carlsson Löfdahl på att sitta kvar i riksdagen. Hon omfattas nämligen av det gamla systemet för inkomstgaranti (som gäller ledamöter invalda före 2014). Där finns det tidsgränser för hur länge man får inkomstgaranti utbetald, beräknat efter tjänsteår och ålder.

Självklart är det en trygghet när man slutar. Men inte kommer jag i 15 års tid gå här och inte göra nåt, då blir jag ju tokig. En sak kan jag lova. Jag kommer inte vara sysslolös. Jag kommer att jobba.

Emma Carlsson Löfdahl (-)
Riksdagsledamot

Hade Emma Carlsson Löfdahl lämnat riksdagen våren 2019 hade hon haft rätt till inkomstgaranti i fem år. Men när hon nu fyller 50 år så har hon i stället rätt till inkomstgaranti fram till och med den månad hon fyller 65 år. Totalt rör det sig om över 7 miljoner kronor mer hon kan få ut, enligt tidigare beräkningar från Aftonbladet.

– Jag hade själv inte tänkt tanken förrän jag läste om det. För när du är i riksdagen så jobbar du och vill göra ett bra jobb. Det är inte så att man går där för att man funderar på att få en inkomstgaranti, säger Carlsson Löfdahl.

Hon kommer att ta del av garantin när hon slutar säger hon. Men inte för hela tiden.

– Självklart är det en trygghet när man slutar. Men inte kommer jag i 15 års tid gå här och inte göra nåt, då blir jag ju tokig. En sak kan jag lova. Jag kommer inte vara sysslolös. Jag kommer att jobba.

Frånvaro

Det som stuckit i ögonen på många är att Emma Carlsson Löfdahl tog en "time-out" efter avslöjandet och var borta från riksdagen våren 2019 och att hon därmed fick arvode trots att hon inte var närvarande. Men hon menar att det finns en förklaring till frånvaron.

– Anledningen till att jag inte var närvarande förra våren berodde på att jag hade så mycket hot mot mig så jag blev rekommenderad av riksdagens säkerhetsavdelning att vara hemma.

Huruvida riksdagens säkerhetsenhet skulle ha sagt detta kan inte Altinget klarlägga eftersom riksdagens säkerhetsenhet inte kommenterar enskilda fall. Men skulle det ha skett, så skulle Carlsson Löfdahls fall skilja sig från säkerhetstjänstens generella säkerhetsarbete.

– Vi kan inte kommentera enskilda fall. Men generellt så syftar säkerhetsarbetet i riksdagen till att riksdagsledamöterna ska kunna utföra sina uppdrag på ett säkert och tryggt sätt. Det säkerställer vi varje dag, säger Niklas Åström, säkerhetschef på Riksdagsförvaltningen till Altinget.

På ett generellt plan kan man inte säga att en del av att säkerställa det är att be ledamöterna stanna hemma?

– Nej.

Står fast

Men Emma Carlsson Löfdahl står fast vid att det var så det var, även efter att hon fått höra säkerhetsenhetens uttalande.

– Det beror på hur hotbilden ser ut. Jag vill heller inte uttala mig om vad jag hade för hotbild över mig men man gör ju de bedömningarna i varje fall. Det handlade inte om att jag inte ville jobba eller något sådant utan det var helt enkelt att de sa att "vi kan inte vara helt säkra på att din säkerhet är okej i Stockholm". Så fort man bestämde sig för att hoten inte var så svåra längre var jag tillbaka i tjänst.

Läs också

Nämnda personer

Emma Carlsson Löfdahl

Tidigare riksdagsledamot (L)
Social omsorg (Hälsohögskolan Jönköping, 2001)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024