Debatt

Politisering av opolitiska tjänstemän är en farlig väg

Närmare 1,6 miljoner personer i Sverige arbetar i politiskt styrda organisationer. Att börja politisera löneprocesserna i Regeringskansliet riskerar att påverka hela den offentliga sektorn på sikt. Vi vill inte se en utveckling där det är partiernas utspel som ska sätta lön på individnivå. Det skriver Heike Erkers och Markus Furuberg, Akademikerförbundet SSR.

Statliga tjänstemän ska arbeta i enlighet med politiska beslut, det ifrågasätter vi inte. De måste samtidigt i sin oberoende yrkesroll kunna lyfta problem som kan uppstå kopplat till enskilda regeringsförslag utan att oroa sig för att detta ska påverka lönen, skriver debattörerna.
Statliga tjänstemän ska arbeta i enlighet med politiska beslut, det ifrågasätter vi inte. De måste samtidigt i sin oberoende yrkesroll kunna lyfta problem som kan uppstå kopplat till enskilda regeringsförslag utan att oroa sig för att detta ska påverka lönen, skriver debattörerna.Foto: Henrik Montgomery/TT
Heike Erkers
Markus Furuberg
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

När Axel Oxenstierna byggde grunden för den svenska statsförvaltningen vi har i dag på 1600-talet var grundtanken att den svenske ämbetsmannen skulle vara opartisk, saklig och omutbar. Det har varit idealet inom statlig förvaltning sedan dess. Regeringen verkar nu vilja politisera statsförvaltningen vilket oroar.

I Sverige har vi en stolt tradition av oberoende myndigheter som objektivt fattar beslut och arbetar inom de ramar och de lagar som riksdag och regering satt upp. Regeringskansliets tjänstemän finns på plats för att hjälpa regeringen att styra myndigheterna och stifta lagar. Även om deras uppdrag är att förverkliga regeringens beslut så ska de vara strikt opolitiska tjänstemän.

Ett grovt övertramp

Det är därför ett grovt övertramp att regeringen nu går in med politiska uppdrag och lägger sig i den lokala lönebildningen ända in på individnivå. Vi har länge varit överens om att det är arbetsmarknadens parter som ansvarar för lönebildningen på svensk arbetsmarknad. Politiker ska inte lägga sig i vare sig den nationella lönebildningen eller den lokala lönesättningen. Det gäller givetvis även i politiskt styrda organisationer.

Vi förväntar oss att Regeringskansliet värnar både den svenska kollektivavtalsmodellen

I Regeringskansliets nya direktiv för löneprocessen står att ”Arbetsgivaren avser i detta särskilt uppmärksamma skickliga medarbetare som arbetar inom delar av Regeringskansliet där kompetensförsörjningen bedöms som särskilt viktig för att uppnå verksamhetens mål och krav och för att biträda regeringen i genomförandet av sina politiska prioriteringar som de kommer till uttryck i regeringsförklaringen och Tidöavtalet.”

Regeringskansliets personalpolitik, utöver för de politiskt anställda, har historiskt sköts av de opolitiska cheferna i Regeringskansliet utan aktiv inblandning av politikerna och de politiska tjänstemännen. Det finns ett tydligt regelverk där det är kollektivavtalen som sätter ramarna för lönebildningen och i detta falla är de parterna helt överens om att det är individuell, differentierad- och lokal lönebildning som ska tillämpas. Det ska finnas väl kända lönekriterier och en kontinuerlig dialog mellan lönesättande chef och medarbetare. Att gå förbi löneavtalet och de lokala löneprocesserna med politiska pekpinnar ser vi som otillbörlig påverkan och det är mycket allvarligt. 

Partiers utspel ska inte sätta lön på individnivå

På Regeringskansliet arbetar det närmare 5 000 medarbetare och gör sitt arbete oaktat vilka partier som sitter i regering. Oavsett om de arbetar med frågor som är de mest prioriterade av regeringen eller ej har de rätt till en bra lönebildningsprocess som utgår ifrån kollektivavtalet där medarbetare kan påverka sin lön genom sitt arbete.

Närmare 1,6 miljoner personer i Sverige arbetar i politiskt styrda organisationer. Att börja politisera löneprocesserna i Regeringskansliet riskerar att påverka hela den offentliga sektorn på sikt. Vi vill inte se en utveckling där det är partiernas utspel som ska sätta lön på individnivå.

Statliga tjänstemän ska arbeta i enlighet med politiska beslut, det ifrågasätter vi inte. De måste samtidigt i sin oberoende yrkesroll kunna lyfta problem som kan uppstå kopplat till enskilda regeringsförslag utan att oroa sig för att detta ska påverka lönen. Att lönesätta baserat på hur mycket enskilda tjänstemän arbetar med ett avtal mellan politiska partier är något helt annat. Vi förväntar oss att Regeringskansliet värnar både den svenska kollektivavtalsmodellen och den oberoende statstjänstemannen.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00