Debatt

Piratpartiet: Tacka svenska politiker för att våra privatliv snart tillhör historien

Den som inte begår brott ska heller inte övervakas. Punkt. Det skriver Katarina Stensson, partiledare Piratpartiet.

Katarina Stensson, partiledare Piratpartiet, under en demonstration mot Chat Control 2.0
Katarina Stensson, partiledare Piratpartiet, under en demonstration mot Chat Control 2.0Foto: Henrik Montgomery/TT
Katarina Stensson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I Piratpartiets fria samhälle skyddas den personliga integriteten från klåfingriga politiker som till varje pris försöker inskränka denna grundläggande mänskliga rättighet. Här lever goda medborgare med vetskap om att deras privatliv, med allt som hör därtill, är just det – privat.

Massövervakningssamhälle växer fram

Piratpartiets vision står emellertid i total motsats till det massövervakningssamhälle som nu lavinartat växer fram med det ena integritetsinskränkande förslaget efter det andra. En ny folksport där svenska politiker ter sig utomordentligt uthålliga. I den senaste partiledardebatten valde, föga förvånande, inga partiledare att opponera sig mot fortsatt övervakning. Tvärtom skulle det bara bli mer.

EU-kommissionen, med EU-kommissionär Ylva Johansson (S) i bräschen, väntas få sin vilja igenom när det kommer till att införa Chat Control – en eliminering av vad privat kommunikation heter – senare i år. Också här väntas nämligen riksdagens EU-nämnd ge sin tumme upp

Förespråkarna av lagförslaget ignorerar fortsatt alla de varningar som kommit från IT-säkerhetsexperter, människorättsaktivister, journalister, barnskyddsförbund och, inte minst, EU-parlamentets egna utredningar. Det är fullkomligt chockerande att se hur de utan att blinka finner det acceptabelt att undergräva demokratin, och samtidigt göra den digitala världen farligare för alla medborgare.

Privatlivet förpassas till historiens skräphög

Hoten mot den personliga integriteten är dock på intet sätt störst utanför gränsen. Det är här, i den så kallade rättsstaten Sverige, som massövervakningsförslagen gror som bäst. Polisen har sedan den 1 oktober rätt till avlyssning utan brottsmisstanke – både teoretiskt och praktiskt applicerbart på varenda svensk.

Den 3 oktober presenterade Tidöpartierna en tidig önskelista inför julen med tusentals fler övervakningskameror, ansiktsigenkänning, drönare och direktåtkomst till andra övervakningsenheter som exempelvis vägkameror. Tillämpas dessa åtgärder gör övervakningsstaten Sverige fullskalig entré på världsscenen. Svenskarnas privatliv förpassas däremot till historiens sophög.

Det är här, i den så kallade rättsstaten Sverige, som massövervakningsförslagen gror som bäst.

I stället för att bekämpa brott med proportionerliga medel utnyttjar staten ny teknik för att kartlägga och kontrollera medborgarna. Vi måste fråga oss vad det är för slags samhälle vi vill leva i. Ska vi acceptera att staten registrerar våra privata konversationer och rörelser, bara för att det kanske kan underlätta brottsbekämpning? Piratpartiet säger tydligt: nej! Den personliga integriteten och skyddet för privatlivet måste gå före. Målet ska alltid vara att stärka medborgarnas rättigheter, inte att urholka dem.

Stärk Polisens kompetens

I stället för den massövervakning som föreslås på löpande band behöver både polisen och tullverksamheten tilldelas betydligt mer resurser för effektiv brottsbekämpning, bland annat genom att fler kollegor anställs. Därtill behöver Polisens kompetens inom digitala-/cyberbrott stärkas och vi måste få till en fullt fungerande avhopparverksamhet i hela landet. Lyssna också på den forskning som stävjar våldet på kort sikt, och jobbar förebyggande på lång sikt. Då kan också brott förebyggas utan integritetskränkande åtgärder som riskerar att underminera rättsstaten och, framförallt, medborgarnas fri- och rättigheter.

Piratpartiets fria samhälle är ett rättssamhälle där medborgare inte misstänkliggörs för att de är medborgare. Varje steg som tas görs med tillit, inte misstänksamhet. Den som inte begår brott ska heller inte övervakas. Punkt. För den som lockas av detta samhälle är val av parti och politik inte särskilt svårt.

Nämnda personer

Ylva Johansson

EU-kommissionär, ansvarig för inrikes frågor
Ämneslärare i matematik och fysik (Lunds uni. 1988)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00