Oppositionen vill ha högre bullergräns och lättnader i strandskydd

TILLKÄNNAGIVANDEN. På tisdagen drev oppositionen igenom två av sina käpphästar inom bostadspolitiken där man uppmanar regeringen att ändra inriktning: Ett flexiblare strandskydd och högre tillåtna bullernivåer vid bostäder. 

– Med ett flexiblare strandskydd hoppas vi att det ska bli lättare att bygga ut, säger miljö- och jordbruksutskottets vice ordförande Kristina Yngwe (C) till Altinget.

Dagens regler innebär att man inte får bygga hus närmare strandlinjen än 100 meter, och i vissa fall inte närmare än 300 meter. Förra regeringen gjorde om strandskyddsreglerna för att få en mer flexibel tillämpning. Men alliansens och Sverigedemokraternas företrädare i miljö- och jordbruksutskottet anser att reformen inte har fått tillräckligt genomslag. De menar att reglerna fortfarande hindrar kommuner från att skapa attraktiva boendemiljöer på landsbygden.

Majoriteten i utskottet vill att det blir möjligt med fler undantag från reglerna, exempelvis genom att kunna peka ut fler geografiska områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Login