Nu drar regeringen tillbaka propositionen om demokrativillkor

Under torsdagens regeringssammanträde fattas beslutet att dra tillbaka propositionen om demokrativillkor för civilsamhälle och trossamfund.

Socialminister Jakob Forssmed (KD) har frågan om demokrativillkoren i sin portfölj.
Socialminister Jakob Forssmed (KD) har frågan om demokrativillkoren i sin portfölj.Foto: Anders Wiklund/TT
Anders Gustafsson

Punkten finns med på ärendeförteckningen under kulturdepartementets frågor, med socialminister Jakob Forssmed (KD) som föredragande.

Punkten heter kort och gott: ”Regeringens skrivelse: Återkallelse av proposition 2021/22:272 regeringens Statens stöd till trossamfund samt demokrativillkor vid stöd till civilsamhället.”

Altinget kunde den 17 oktober berätta att Tidöpartierna var överens om att dra tillbaka propositionen.

Behöver omtag

I samband med regeringsbildningen fick Jakob Forssmed frågan om de planerar att dra tillbaka propositionen för att den inte föreslår tillräckligt hårda åtgärder, eller för att regeringen har lyssnat in kritiken från civilsamhället och trossamfunden.

– Vi drar tillbaka den för att vi ser behovet av att göra ett omtag i frågan. Jag kommer att träffa civilsamhällets företrädare och lyssna på de invändningar som finns, sade Jakob Forssmed.

Däremot har det varit oklart när beslutet skulle tas, så fram tills nu har kulturutskottet fortsatt bereda frågan utifrån den liggande propositionen. Justeringen var planerad till torsdag den 17 november. 

Nämnda personer

Jakob Forssmed

Socialminister (KD), förste vice ordförande Kristdemokraterna
fil. mag. statsvetenskap (Göteborgs uni., 2000)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00