Debatt

Nätbaserade aktörer följer inte djurskyddslagen

I Sverige följer svenska zoobutiker Jordbruksverkets föreskrifter. Men på nätet ser det annorlunda ut – där privata och utländska aktörer inte följer svenska regler. Det är dags att se över frågan. Det skriver Cecilia Dannborg Wilson, ordförande och Gabriella Ekström, sekreterare i Zoorf

”Vi är övertygade om att djurägarna vill det bästa för sina djur, men att de i många fall saknar rätt information för att kunna fatta rätt beslut. Zoorf uppmanar därför riksdagsledamöterna i miljö- och jordbruksutskottet att se över dagens orättvisa tillämpning av reglerna”, skriver debattörerna. 
”Vi är övertygade om att djurägarna vill det bästa för sina djur, men att de i många fall saknar rätt information för att kunna fatta rätt beslut. Zoorf uppmanar därför riksdagsledamöterna i miljö- och jordbruksutskottet att se över dagens orättvisa tillämpning av reglerna”, skriver debattörerna. Foto: FREDRIK SANDBERG / TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I Sverige gäller olika förutsättningar för aktörer som säljer burar till husdjur. Svenska zoobutiker följer Jordbruksverkets föreskrifter som bland annat reglerar minimimått på burar, med Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet. Men när det kommer till utländsk och privat nätförsäljning av nya och begagnade burar, så följs detta inte upp på samma sätt.

Det är nu dags att svenska politiker tittar närmare på denna fråga.

Osund konkurrens – konsumenter blir vilseledda 

Det finns en lagstadgad minimistorlek på burar för alla djurarter, som säljs som husdjur. Personalen i butikerna har till uppgift att informera kunden om denna, något som kan vara svårt för en privatperson att hitta och tolka själv. Som en tydlig kontrast till detta ser vi försäljningen av burar på nätet, både via utlandsbaserade och privata aktörer.

I dag råder en osund konkurrens mellan nätbaserade utländska aktörer och de fysiska butikerna och det leder till att konsumenten blir vilseledd.

Här sker i dag merparten av försäljningen och köparen lämnas ofta utan vägledning och råd.

Zoobranschens riksförbund, Zoorf, har omkring 250 medlemmar, merparten av dem zoobutiker som alla står bakom Zoorfs etiska riktlinjer. Vi har nyligen genomfört en granskning av försäljningen av nya och begagnade burar via kanaler som Amazon, Temu och Blocket.

Vi konstaterar att det i allmänhet saknas information om minimistorlek på burar. Det är också väldigt svårt för djurägarna att veta vilka burar som är lämpliga för deras djur. Eftersom priset i regel matchar storleken, där små burar är billigare, vilseleds ofta konsumenten att köpa en för liten bur till sitt husdjur. Vi anser att samma regler bör gälla för alla som säljer burar till husdjur.

I dag råder en osund konkurrens mellan nätbaserade utländska aktörer och de fysiska butikerna och det leder till att konsumenten blir vilseledd.

Alla aktörer måste följa lagen 

Vi som bransch ställer oss bakom Jordbruksverkets föreskrifter, som är lovvärda och är till för att skydda djuren. Men vi tycker inte att det är rimligt att bara att svenska branschaktörer ska omfattas av dem. Det borde inte vara tillåtet i dagens Sverige att i större omfattning sälja burar utan att följa svensk lagstiftning.

Plattformar på nätet som säljer burar, bör vid försäljning informera om korrekt djurhållning och minimiburstorlek för just det specifika djuret. Denna information borde avkrävas annonsören innan annonsen får publiceras på plattformen.

Vi är övertygade om att djurägarna vill det bästa för sina djur, men att de i många fall saknar rätt information för att kunna fatta rätt beslut. Zoorf uppmanar därför riksdagsledamöterna i miljö- och jordbruksutskottet att se över dagens orättvisa tillämpning av reglerna. Det är viktigt att den lagstiftning som finns följs av alla aktörer som säljer burar. Oavsett om det är en fysisk eller utländsk nätbaserad butik.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00