Debatt

Myndigheterna kan lära av studieförbundens registersamkörning

Vi på Studieförbunden har genom samkörning av registren kunnat begränsa det ekonomiska fusket. Myndigheterna bör kunna lära av vår metod, skriver Johan Fyrberg och David Samuelsson, ordförande respektive generalsekreterare för Studieförbunden i samverkan.

De tio studieförbunden är självständiga juridiska personer som samkör detaljerade verksamhetsdata. Inte bara stickprov, utan en total samkörning av 100 procent av verksamheten, deltagarna och träffarna. Det skriver debattörerna om sina registerkörningar.
De tio studieförbunden är självständiga juridiska personer som samkör detaljerade verksamhetsdata. Inte bara stickprov, utan en total samkörning av 100 procent av verksamheten, deltagarna och träffarna. Det skriver debattörerna om sina registerkörningar.
Johan Fyrberg
David Samuelsson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Att ge förutsättningar för den enskilda människan att tillsammans med andra forma sin tillvaro är grunden i den liberala demokratin. Varje normalt år når folkbildningen en miljon människor. De tio studieförbunden stödjer enskilda människor och det breda föreningslivet med en unik pedagogik och infrastruktur. Formen är fri och frivillig. Vi finns i hela landet, nära människor, långt ifrån maktens korridorer.

Viljan att välkomna alla människor har blottat civilsamhället för att bli utsatt för bedrägerier. Alltsedan studieförbunden själva upptäckte problem i verksamheten som bedrevs på Järvafältet 2019 så har vi genomfört ett omfattande kvalitetsprogram. Åtgärderna minimerar effektivt riskerna för fel och fusk. De ska göra det omöjligt för antidemokratiska krafter att nästla sig in och tillskansa sig skattemedel.

En central del i detta arbete är den unika samkörningen av data som de tio studieförbunden gör. Varje person, varje studietimme gås igenom utifrån noggrant genomtänkta riskfaktorer.

Tack vare detta har antalet ”krockar”, exempelvis där en cirkel rapporterats till flera studieförbund, eller en person rapporteras ha befunnit sig på två platser samtidigt, minskat mycket kraftigt och närmar sig noll.

Metoden är effektiv

Från och med detta år är också digital deltagararapportering obligatorisk. Med papperslistor kunde det i efterhand vara svårt att följa vem som fyllt i vad vid vilken tidpunkt. Det har vi lämnat bakom oss. Samtidigt blir signering med Bank-ID obligatorisk. Det är en metod som används på områden med högt ställda säkerhetskrav. Dessa två åtgärder tillsammans stärker samkörningen och kontrollen av data på ett kraftfullt sätt.

Varje person, varje studietimme gås igenom utifrån noggrant genomtänkta riskfaktorer.

Studieförbunden har själva finansierat och utvecklat systemen för samkörning, digital rapportering och signering. Samtidigt har vi en tät samverkan med Folkbildningsrådet. Att systemet, som tagits fram i samarbete med PwC Forensics, är effektivt bekräftade Polisens Nationella Operativa Enhet (NOA) och Ekobrottsmyndigheten under ett seminarium vi genomförde i Almedalen 5/7. Vi gör rätt saker och de fungerar.

Total samkörning

Genom dessa insatser har vi gjort en viktig genomlysning och städning på vårt eget område. Vi kan nu också konstatera att vi byggt en kontrollstruktur som vi inte kan finna någon motsvarighet till i Sverige. De tio studieförbunden är självständiga juridiska personer som samkör detaljerade verksamhetsdata. Inte bara stickprov, utan en total samkörning av 100 procent av verksamheten, deltagarna och träffarna.

Myndigheterna har i många år pratat om att göra något liknande men det finns inte ett enda exempel på att en sådan samkörning idag genomförs mellan myndigheter. Vi hittar inte heller något exempel på att fristående företag eller organisationer gjort en liknande samkörning.

Hur många år ska det dröja?

Det finns flera sektorer inom välfärden och arbetsmarknaden som är svårt plågade av bedrägerier där dessa metoder skulle göra stor nytta. Hur många år ska det dröja innan de första myndigheterna följer i vårt spår och samkör data genom hela sin verksamhet? Studieförbunden har visat att det är fullt möjligt och mycket effektivt att göra det.

Det finns betydande krafter i vårt samhälle som vill lägga ner eller uppdragsreglera folkbildningen. Det vore de första stegen mot en förminskad och inskränkt demokrati. Folkbildningen måste finnas kvar, fri och frivillig. Att människor av fri vilja går samman och förenar sig är något som ska stimuleras och respekteras - inte läggas ned. Därför har vi också gjort vår hemläxa. Nu väntar vi på att fler ska följa efter.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00