Myndighet får dyra böter efter personuppgiftsläcka

INCIDENT. Uppemot 300 000 anställda fick sina personuppgifter läckta genom Statens servicecenters system. Det tog fem månader innan andra myndigheter fick vetskap om detta. Nu får servicecentret böta för hur de hanterade personuppgiftsläckan.

Statens servicecenter (SSC) är en myndighet som levererar administrativa tjänster till andra myndigheter. Den har i uppdrag att effektivisera statens förvaltning genom att samordna lönehantering, HR och ekonomi. 

SSC sköter administration åt ungefär 160 statliga myndigheter. Några av dem är Försäkringskassan, Försvarets materielverk, Rekryteringsmyndigheten och länsstyrelserna. 

Den 28 mars 2019 inkom en anmälan till SSC. En anställd vid en myndighet, som SSC arbetar med, meddelade via sitt dataskyddsombud att det gick att komma åt personuppgifter i systemet Primula. 

Login