MP: Vi vill se en EU-budget för klimatet och demokratin

DEBATT. När förhandlingarna om EU-budgeten nu går in i sitt slutskede måste den svenska regeringen stå på sig. Den här budgeten kommer att styra EU:s arbete i sju år framåt, skriver MP:s tre EU-parlamentariker och MP:s ledamot i EU-nämnden.

Alice Bah Kuhnke (MP)
EU-parlamentariker
Pär Holmgren (MP)
EU-parlamentariker
Jakop Dalunde (MP)
EU-parlamentariker
Amanda Palmstierna (MP)
Riksdagsledamot, EU-nämnden


Demokratin är på tillbakagång i Europa. I flera länder hotas minoriteters rättigheter samt journalisters och domstolars oberoende. Samtidigt är vi mitt i en klimatkris och när förhandlingarna om EU-budgeten nu går in på upploppet måste fokus för satsningarna ligga på att möta dessa dubbla kriser.

I pandemins spår har vi gått in i den värsta ekonomiska krisen sedan 2008. Budgeten och krispaketet måste understödja Europas ekonomiska återhämtning och samtidigt lösa demokrati- och klimatkrisen. Det är positivt att länder som Tyskland och Frankrike insett vikten av europeisk solidaritet. Krisstödet från EU gör oss starkare inför framtida utmaningar och enar ett splittrat Europa.

MP:s prioriteringar

Samtidigt är det en enorm summa pengar som förhandlas och det är av yttersta betydelse att dessa miljarder används på rätt sätt.

Miljöpartiet i Sveriges riksdag och i EU-parlamentet vill därför:

1. Att inga bidrag ska ges till auktoritära EU-länder

Demokratin och rättsstatens principer är två fundament i den Europeiska unionen. Detta till trots ser vi hur demokratin inskränks så nära som på andra sidan Östersjön.

När EU:s långtidsbudget och krispaket nu ska färdigförhandlas behöver den svenska regeringen och EU-parlamentet arbeta för att den mekanism som EU-kommissionen har presenterat ska bli så kraftfull som möjligt. Vi vill att kommissionen ska få makt att stoppa utbetalningar till länder som exempelvis inskränker domstolarnas oberoende, inför HBTQI-fria zoner eller genom korruption missbrukar skattemedel från EU.

Som det ser ut i dag räcker det att ett medlemsland säger nej för att stoppa sådana åtgärder mot ett annat EU-land. Miljöpartiet vill ändra på det, och därigenom göra det svårare för auktoritära ledare som Ungerns Viktor Orbán eller Polens Morawiecki att kroka arm och blockera sådana åtgärder.

De länder som undergräver demokratin eller inte respekterar mänskliga rättigheter förtjänar inte EU-bidrag.

2. Se ett ambitiöst mål för klimatinvesteringar

EU-budgeten är ett av de bästa och mest kraftfulla verktyg vi har för att lösa klimatkrisen. Men för att pengarna ska användas på rätt sätt behöver EU ett bindande mål för klimatinvesteringar. Det mål om 30 procent som nu ligger på förhandlingsbordet är långt ifrån tillräckligt. Vi gröna har kämpat för att minst hälften av EU:s budget ska gå till klimatinvesteringar.

Tyvärr kommer inte förhandlingsparterna att röra sig på den här punkten. Därför ligger nu allt vårt fokus på att skapa rigida system för att följa upp klimatsatsningarna. EU:s revisorer har flera gånger kritiserat kommissionen för att dels överskatta volymen på de klimatinvesteringar som görs, dels för att vara för generösa i bedömningen av vilka satsningar som bör räknas som klimatinvesteringar.

Vi vill stöpa om kommissionens system för att följa upp de investeringarna så att vi kan lita på att redovisade klimatsatsningar faktiskt skett, och kan vara säkra på att de mål som sätts faktiskt kommer att nås.

3. Klimatsäkra budgeten

Samtidigt som vi ska satsa på det som är bra för klimatet, behöver vi sluta investera i det som är dåligt. Därför vill Miljöpartiet att “do no harm”-principen ska skrivas in i både budgeten och krispaketet. Principen innebär att inga EU-medel ska kunna gå till projekt som undergräver klimatarbetet.

Varje projekt som ska finansieras genom budgeten måste vägas mot att det faktiskt bidrar till att vi uppnår EU:s miljö- och klimatmål. Det ska vara omöjligt att satsa på fossil energi eller andra klimatskadliga verksamheter. Klimatinvesteringar får inte undermineras av klimatskadliga satsningar.

Vi har inte tid att vänta

När förhandlingarna nu går in i sitt slutskede måste den svenska regeringen stå på sig och tillsammans med EU:s övriga regeringschefer och EU-kommissionen gå med på dessa krav.

Den här budgeten kommer att styra EU:s arbete i sju år framåt. Löser vi inte de dubbla kriser vi står inför under de kommande sju åren kan det vara för sent. Vi har inte tid att vänta. EU behöver en budget för demokratin och klimatet.

Forrige artikel Elva toppolitiker: Förebygg att personer med olämpliga motiv får inflytande Elva toppolitiker: Förebygg att personer med olämpliga motiv får inflytande Næste artikel ESV: Tydligare styrning krävs för investeringar i digital infrastruktur ESV: Tydligare styrning krävs för investeringar i digital infrastruktur
  • Rapportera

    Dag Lindgren

    MP borde prioritera miljö(klimat)

    Det är förvånande att MP prioriterar att EU tar strid inom EU med de EU länder som betraktas som auktoritära, dvs ökad polarisering. Att driva sådana frågor kan överlåtas åt andra partier.
    Istället borde MP helt fokusera på ökade klimatåtgärder, det är en central miljöfråga.

Riksdagsledamöterna får högre lön

Riksdagsledamöterna får högre lön

KASSAKLIRR. Riksdagsledamöternas arvoden höjs med 1 500 kronor i månaden. Från och med januari får en riksdagsledamot nu ett grundarvode på 69 900 kronor.