Debatt

Moderaterna måste inse att ökande välstånd inte är någon naturlag

Regeringen behöver bedriva en mer expansiv finanspolitik för att stimulera ekonomin på såväl kort som lång sikt. Det skriver Fredrik Östbom och Fredrik Segerfeldt, Almega.

Det är dags för Moderaterna att byta lugnet mot reformvilja för landets tillväxt, skriver debattörerna.
Det är dags för Moderaterna att byta lugnet mot reformvilja för landets tillväxt, skriver debattörerna.Foto: Almega/Kate Gabor
Fredrik Östbom
Fredrik Segerfeldt
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I helgen samlas hundratals moderater i Stockholm för två dagar med kampanjtips, seminarier och uppladdning inför det kommande EP-valet. Och det går bra för Moderaterna nu. Det ekonomiska läget har ljusnat, Ulf Kristersson lyckades till slut ro Natoansökan i hamn och enligt opinionsmätningarna är Moderaterna återigen Sveriges näst största parti. Partiet är nöjt – och lugnt.

Men Sverige står inför stora utmaningar. Samtidigt som företagen skriker efter arbetskraft har vi en arbetslöshet på över åtta procent – tredje högst i EU, efter Grekland och Spanien – och ett stort utanförskap.

Lugnet avspeglas även i en oväntad brist på prioriteringar för att stärka Sveriges tillväxt. Svensk tillväxt har varit svag alltsedan finanskrisen och prognoserna är fortsatt oroande. Sverige halkar efter. Enligt OECD har Sverige rasat från fjärde till tolfte plats i välståndsligan, vår lägsta placering någonsin.

Regeringens beslut att motarbeta arbetskraftsinvandringen får förödande konsekvenser för många svenska företag.

Precis som att lösningarna på många samhällsproblem återfinns inom tjänstesektorn kan tjänsteföretagen avhjälpa även denna situation. Tjänsteföretagen skapar fyra av fem jobb i näringslivet. Det är tjänsteföretagen som ger unga och nya svenskar deras första jobb. Tjänstesektorn är Sveriges tillväxtmotor. Den är redo att investera, anställa fler och bidra till att få hjulen att snurra igen, men ett antal hinder håller företagen tillbaka.

Riksbanken har signalerat att reporäntan kan sänkas innan sommaren om den positiva inflationsutvecklingen fortsätter, då kan även regeringen släppa fokus på att inte elda på inflationen. Regeringen kan därmed bedriva en mer expansiv finanspolitik för att stimulera ekonomin på såväl kort som lång sikt.

Almega har identifierat tre områden där det behövs reformer som förbättrar villkoren för tjänsteföretagen, säkrar tillväxten och ökar välståndet i hela Sverige:

Sänk kostnaderna för att anställa

Sverige har bland de högsta arbetsgivaravgifterna i EU. I Sverige är det 42 procent dyrare än EU-genomsnittet att anställa en person. De dolda kostnaderna är skyhöga och höjer trösklarna för att anställa. Samtidigt har företag svårt att hitta kompetens.

Regeringens argument för att inte sänka arbetsgivaravgifterna, trots uppenbart skadliga konsekvenser, bygger på gamla antaganden som sedermera har tillbakavisats av nyare forskning. Dessutom visar en ny rapport, genomförd av Makrologik, att sänkta arbetsgivaravgifter skulle skapa 95 000 nya jobb.

Säkerställ företagens kompetensförsörjning

Regeringens beslut att motarbeta arbetskraftsinvandringen får förödande konsekvenser för många svenska företag. Tanken är att arbetslösa svenskar ska göra det arbete som nu utförs av arbetskraftsinvandrare. Regeringens argumentation är dessvärre inte verklighetsförankrad. Att företag rekryterar medarbetare utomlands görs av två skäl.

Antingen handlar det om nyckelkompetenser som det inte finns tillräckligt av i Sverige eller så vill de som saknar arbete inte ta de jobb som erbjuds. Om Sverige ska klara av kompetensförsörjningen behöver vi arbetskraftsinvandring och regeringen måste svälja sin stolthet.

Genomför en kraftfull reformagenda för tillväxt

Att Sverige är ett rikt land med ökande välstånd är inte någon naturlag. Lyckas vi inte vända utvecklingen kommer Sverige bli ett fattigare land, både relativt andra länder och kännbart i vår vardag. För att säkerställa att svensk ekonomi även i framtiden ska vara att räkna med, krävs dock mer än punktinsatser. Från politisk håll behövs reformer som underlättar för privata aktörer att etablera sig på marknaden, ökar drivkrafterna för företagande och stärker Sveriges konkurrenskraft.

Det är uppenbart att Moderaterna har valt att fokusera på inhemsk trygghet, migration och säkerhetspolitik. Tre viktiga områden, men för att lösa dessa utmaningar krävs ett genomgripande program för ökad tillväxt som skapar resurser. Resurser som endast kan skapas av Sveriges företagare. Det är dags för Moderaterna att byta lugnet mot reformvilja för landets tillväxt. Sverige kan inte vänta.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00