Missnöje i Danmark med torskbeslut

EU. Fiskeministrarnas beslut om att kraftigt minska torskfisket i Östersjön är oerhört välkommet, enligt landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S). Men enligt den danska kollegan miljö- och livsmedelsminister Esben Lunde Larsen finns ingen anledning att jubla.

Johanna Alskog

Danmark försökte på alla sätt att reducera minskningarna av torskkvoterna i förhandlingarna mellan EU:s jordbruks- och fiskemininstrar. Resultatet från gårdagens möte i Luxemburg blev bland annat att torskkvoterna för västliga Östersjön reduceras med 56 procent och för den östliga Östersjön med 25 procent. Detta ska jämföras med vad EU-kommissionens vetenskapliga rådgivare ansåg vara nödvändigt: en reduktion med 88 respektive 39 procent.

Den danska miljö- och livsmedelsministern kallar fiskeministrarnas överenskommelse för en halv seger, det vill säga att det kunde ha varit mycket värre.

– Från dansk sida har vi gjort allt som står i vår makt för att förhandla fram acceptabala kvoter för de danska fiskarna, och jag ser resultatet som en halv seger, för det är bättre än den eländiga utgångspunkten. Men jag är övertygad om att resultatet kommer att slå hårt mot de danska fiskarna och det finns ingen anledning att jubla, säger Esben Lunde Larsen i ett pressmeddelande.

Från den svenska regeringens sida är reaktionerna på resultatet av förhandlingarna mer positiva. Sverige hörde också till de länder som ville se ytterligare minskning av kvoterna.

– Det här är ett oerhört viktigt och välkommet beslut. För att vi ska kunna fiska och äta torsk även i framtiden krävs en kraftig minskning av fisket – framför allt i västra Östersjön – annars riskerar hela beståndet att slås ut. Sverige ville gå längre men det här är en minskning med mer än hälften så jag tycker att det är en bra kompromiss, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i ett pressmeddelande.

Även från EU-kommissionen ansåg man att resultatet var en god kompromiss mellan fiskenäringen och miljön. Fiskekommissionär Karmenu Vella sade efter mötet att det inte var några lätta förhandlingar.

– Det fanns ingen enkel lösning på bordet och det var svårt att få skilda intressen att komma överens, sade Karmenu Vella.

Dokumentation

Beslutade fiskemöjligheter för Östersjön för 2017

(i procent, jämfört med 2016)
Torsk, östra Östersjön: - 25
Torsk, västra Östersjön: - 56
Lax, centrala Östersjön: Ingen ändring
Lax, Finska Viken: - 20
Skarpsill: + 29
Sill, västra Östersjön: + 8
Sill, centrala Östersjön: + 8
Sill, Rigabukten: - 11
Sill, Bottenhavet och Bottenviken: + 17
Rödspätta: + 95
 
I oktober varje år beslutar EU:s jordbruks- och fiskeministrar om nästkommande års fiskekvoter i Östersjön, efter förslag från EU-kommissionen. Kommissionens förslag grundar sig på vetenskaplig rådgivning från internationella Havsforskningsrådet, ICES.

Källa: RegeringenE-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00