Ministern om ett nytt klimatkollegium: ”Det är något vi får överväga”

Klimatpolitiska rådet är tydligt med att statsminister Ulf Kristersson bör följa S-MP-regeringen i spåren och inrätta ett klimatkollegium inom regeringen. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) avfärdar inte förslaget. ”Det är något vi får överväga.” säger hon.

0:000:00