Ministern om AP-fonderna: Eventuella förändringar behöver övervägas noga

Finansmarknadsminister Max Elger (S) vill inte hörsamma de 13 civilsamhällsorganisationernas uppmaning om att ändra på ramarna för AP-fondernas investeringar: ”Att ändra på de avkastningskrav som gäller för AP-fonderna är ingenting man gör lättvindigt.” svarar han.

Finansmarknadsministern avböjde replik till civilsamhällesorganisationernas uppmaning. <br>
Finansmarknadsministern avböjde replik till civilsamhällesorganisationernas uppmaning.
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
0:000:00