Ministern bjuder in näringsliv och fack till nytt krisråd

Svenskt näringsliv, LO och branschorganisationer inom flera sektorer är några av de aktörer som regeringen bjudit in till det nya Näringslivsrådet för totalförsvar och krisberedskap. Första mötet hålls i slutet av mars.

Ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin leder det nyinrättade Näringslivsrådet.
Ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin leder det nyinrättade Näringslivsrådet.Foto: Pontus Lundahl/TT
Miranda Olsson

Redan förra våren meddelade den dåvarande S-regeringen att de avsåg att inrätta ett tvärsektoriellt näringslivsråd för totalförsvar och krisberedskap, men det var först tidigare i år regeringen fattade beslut i frågan.

I slutet av mars väntas Näringslivsrådet hålla sitt första möte i syfte att ”på strategisk nivå” verka för ömsesidigt informationsutbyte och rådgivning i frågor avseende totalförsvar och krisberedskap.

Ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin (M) ska leda det nyinrättade rådet.

– Eftersom det är företag som till stor del äger samhällsviktig verksamhet är näringslivets deltagande i totalförsvarsplaneringen en förutsättning för att försörjningsberedskapen ska fungera. Därför är det glädjande att regeringen idag tagit ett viktigt steg för att samla en rad aktörer för att både på kort och lång sikt stärka privat-offentlig samverkan, säger han i ett pressmeddelande.

De är inbjudna

Utöver Bohlin ska även försvarsminister Pål Jonson (M), energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) och landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) delta vid rådets möten.

De aktörer som bjudits in är:

 • Almega
 • Byggföretagen
 • Energiföretagen
 • Lantbrukarnas Riksförbund
 • Lif – de forskande läkemedelsföretagen
 • LO – Landsorganisationen i Sverige
 • SACO – Sveriges akademikers centralorganisation
 • SOFF – Säkerhets- och försvarsföretagen
 • Svenska Bankföreningen
 • Svensk Handel
 • Svenskt Näringsliv
 • Transportföretagen
 • TCO – Tjänstemännens centralorganisation
 • Teknikföretagen

Transportföretagen tackar gladeligen ja till inbjudan:

– Under förra veckans hackerattacker såg vi att det var transportsektorn som attackerades först och hur våra medlemsföretag tog ett stort ansvar. Vi kommer lyfta transportsektorns helt avgörande roll för att hela Sverige ska fungera även i tider av kriser, men också de erfarenheten vi har sedan tidigare, säger Transportföretagens vd Marcus Dahlsten till Tidningen Proffs.

Det första mötet väntas hållas den 29 mars.

Nämnda personer

Carl-Oskar Bohlin

Minister för civilt försvar (M)
Juridik (Uppsala uni., 2011)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00