Om  
Maria Ågren

Maria Ågren sparkas från Regeringskansliet

Transportstyrelsens tidigare generaldirektör får gå från sin tjänst på Regeringskansliet då hon ”grovt har åsidosatt sina åligganden mot regeringen”. 

Johan Manell

Maria Ågren fick lämna sin tjänst som generaldirektör på Transportstyrelsen i januari 2017 för sitt ansvar i it-skandalen inom myndigheten. Hon gavs då i stället en anställning på Regeringskansliet, i likhet med andra omplacerade generaldirektörer.

I somras godkände Maria Ågren ett strafföreläggande, 70 dagsböter för vårdslöshet med hemlig uppgift. Det gjorde att regeringen i juli begärde att Statens ansvarsnämnd skulle pröva huruvida Maria Ågren skulle avskedas också från tjänsten på Regeringskansliet.

Nämnden har nu kommit fram till slutsatsen att hon ”grovt har åsidosatt sina åligganden mot regeringen” och därför ska avskedas.

"Jag hade hoppats få fortsatt uppdrag inom staten. Nu får jag istället ta med mig erfarenheterna i mitt fortsatta yrkesliv. Erfarenheter som bland annat handlar om ledarskap i svåra situationer och krishantering.", säger Maria Ågren, i en skriftlig kommentar till TT.

Nämnda personer

Maria Ågren

Utredare typhusutredningen, tidigare generaldirektör för Transportstyrelsen och Naturvårdsverket
Civilingenjör i samhällsbyggnadsteknik (Luleå tekniska universitet)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00