Debatt

Malmös utjämningsmiljarder måste följas upp

Malmö slösar skattemedel på onödiga eller till och med skadliga ändamål, samtidigt som andra kommuner får betala för det. Då har bristerna i Malmös grundläggande välfärd, i skolor och omsorg, inte ens nämnts, skriver Nima Gholam Ali Pour, riksdagsledamot (SD).

Malmö, den kommun som får mest medel i landet i utjämningsbidrag, är också känt för att avsätta skattemedel till verksamheter som inte är lagstadgade, skriver debattören.
Malmö, den kommun som får mest medel i landet i utjämningsbidrag, är också känt för att avsätta skattemedel till verksamheter som inte är lagstadgade, skriver debattören.Foto: Johan Nilsson/TT
Nima Gholam Ali Pour
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Det kommunala utjämningssystemet och de statsbidrag som kommuner får genom systemet har som syfte att garantera grundläggande lagstadgad kommunal service. Det grundar sig i att alla kommuner har vissa lagstadgade kostnader som inte går att påverka även om skattekraften och skatteintäkterna skulle sjunka.

Problemet är att Malmö, den kommun som får mest medel i landet i utjämningsbidrag, 

Malmös olämpliga verksamhet

Problemet är att Malmö, den kommun som får mest medel i landet i utjämningsbidrag, också är känt för att avsätta skattemedel till verksamheter som inte är lagstadgade, inte tillhör samhällets kärnuppdrag och inte heller har någon motsvarighet i andra kommuner. Vissa av verksamheterna är direkt olämpliga. Bland annat finansierar Malmö stad arabiska filmfestivaler och utländska högtider som eid med skattemedel. Malmö stad fördelar även medel till civilsamhällesorganisationer som verkar för att illegala migranter ska uppehålla sig i Malmö.

Trots dessa exempel på slöseri med skattemedel som hade kunnat finansiera grundläggande lagstadgad kommunal verksamhet mottog Malmö hela 6,3 miljarder kronor genom det kommunala utjämningssystemet för år 2023.

Bristerna har inte ens nämns

Malmö slösar alltså skattemedel på onödiga eller till och med skadliga ändamål, samtidigt som andra kommuner får betala för det. Och då har bristerna i Malmös grundläggande välfärd, i skolor och omsorg, inte ens nämnts.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Erik Slottner:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att de kommuner som tar emot statsbidrag genom det kommunala utjämningssystemet inte ska använda dessa medel på ett sätt som urholkar förtroendet för det kommunala utjämningssystemet?

Fotnot: Frågan har ställts i riksdagen som en interpellation. Artikeln publiceras med Nima Gholam Ali Pours medgivande.

Nämnda personer

Erik Slottner

Civilminister (KD), ledamot partistyrelsen
Påbörjade studier vid pol. mag-programmet (Linköpings uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00