Debatt

M-ledamot: Vi kommer aldrig låta S återinföra fastighetsskatten

Får Sverige en borgerlig regering senast efter valet 2022 kommer alla hushåll att kunna känna sig trygga med att de inte kommer att drabbas av en återinförd fastighetsskatt. Det skriver Kjell Jansson (M).

”Ingen ska tvingas lämna sitt hem enbart på grund av statens stigande skattekrav”, skriver debattören.
”Ingen ska tvingas lämna sitt hem enbart på grund av statens stigande skattekrav”, skriver debattören.Foto: Annika af Klercker/TT
Kjell Jansson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Socialdemokraterna vill återinföra fastighetsskatten trots att Sverige redan har ett av världens högsta skattetryck. En ny skatt på tiotusentals kronor på redan beskattade pengar, som undergräver legitimiteten i skattesystemet, och som skulle tvinga människor att flytta från sina hem. Moderaterna kommer att stoppa Socialdemokraternas försök att återinföra fastighetsskatten. I dag och alla andra dagar.

Altingets gratis nyhetsbrev

Sveriges mest impopulära skatt

Fastighetsskatten var Sveriges mest impopulära skatt i modern tid. Av befogade skäl. Skatten var en stor belastning för barnfamiljer, den var oförutsägbar och den tvingade människor att flytta från hus och hem. Den beskattade boende, trots att man hade köpt sitt hus för redan beskattade pengar, och tvingades betala reavinstskatt om man en dag sålde huset med vinst.

Fastighetsskatten var inte bara dyr och orättvis för landets villaägare, den var dessutom omoralisk. Den straffade sådana initiativ som bidrar till att det område man bor i blir mer attraktivt. Insatser som ökade marknadsvärdet på huset innebar att staten krävde mer i fastighetsskatt.

Avskaffad på goda grunder

Fastighetsskatten var inte bara dyr och orättvis för landets villaägare, den var dessutom omoralisk

Undersökningar pekar på att den gamla fastighetsskatten drev tiotusentals svenskar från sina hem. Människor hade inte råd att bo kvar på grund av statens oförutsägbara och höga skattekrav. Skatten slog hårt mot många barnfamiljer, men även mot många av de pensionärer som lever med små marginaler. En återinförd fastighetsskatt kan riskera att tusentals pensionärer drivs från sina hem.

En rapport från Riksdagens utredningstjänst visar att en fjärdedel av alla pensionärer som får bostadstillägg bor i ägt boende. Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg för just de pensionärer som har låg pension. Troligtvis skulle dessa personer ha mycket svårt att bära kostnaden för fastighetsskatten, vilket kan medföra att många tvingas flytta från sina villor och bostadsrätter. Den förra borgerliga regeringen avskaffade på goda grunder den gamla fastighetsskatten.

”Ett löfte till svenska folket”

Får Sverige en borgerlig regering senast efter valet 2022 kommer alla hushåll kunna känna sig trygga med att de inte kommer drabbas av en återinförd fastighetsskatt. Ingen ska tvingas lämna sitt hem enbart på grund av statens stigande skattekrav.

Moderaterna kommer att stoppa Socialdemokraternas försök att återinföra fastighetsskatten. Och lyckas de införa skatten kommer en moderatledd regering avskaffa den igen. Det är ett löfte till svenska folket.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00