Debatt

Lars Ohly: Ensam är inte stark – vi behöver alla varandra

Rätten till ett värdigt liv ges inte alla i dag. Alltför många människor saknar möjlighet att ta makten över sina egna liv. Det största hindret är ojämlikhet och fattigdom, skriver Lars Ohly, förbundssekreterare i Verdandi.

”Verdandi bildades en gång för 125 år sedan i opposition mot tanken att beroende enbart berodde på individers egna svagheter.”
”Verdandi bildades en gång för 125 år sedan i opposition mot tanken att beroende enbart berodde på individers egna svagheter.”Foto: Verdandi
Lars Ohly
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Ensam är inte stark. Vi behöver alla varandra. Så kan Verdandis grundläggande syn på människan och samhället sammanfattas. Det har lett oss fram till att under våra 125 år bygga en organisation präglad av solidaritet och gemenskap. Det är med detta som grund vi arbetar med kamratstöd och det är detta som är vår vägledning i det samhällsförändrande arbetet.

Ojämlikhet och fattigdom

Verdandis kongress har samlats under parollen ”Rätten till ett värdigt liv”. Denna rätt ges inte alla i Sverige i dag. Alltför många människor saknar möjlighet att ta makten över sina egna liv. Det största hindret är ojämlikhet och fattigdom. Den relativa fattigdomen i Sverige har ökat och ojämlikheten är nu lika stor som för hundra år sedan.

De stora vinnarna i ekonomin de senaste decennierna är de allra rikaste och mest förmögna. Förlorarna är personer med sjuk- eller aktivitetsersättning, långtidssjuka, arbetslösa och låginkomstpensionärer. Förlorarna är också människor i behov av vård, rehabilitering och jämlik utbildning. Sverige är numera det land i Västeuropa där ojämlikheten ökar snabbast. Skattesänkningar och besparingar i välfärd och sociala försäkringar är två viktiga orsaker till detta.

Hemlöshet som konsekvens

I dag subventioneras villaboende medan hyreslägenheter straffbeskattas.

Segregationen har ökat mellan människor med olika bakgrund. De välbeställda har fått stöd av politiska beslut. De vill inte att deras barn ska gå i samma skola som våra barn, de vill inte att deras villor ska ligga nära våra hyreshus, de vill inte att välfärden ska omfatta alla och fördelas efter behov.

I dag subventioneras villaboende medan hyreslägenheter straffbeskattas. Förslaget om att införa marknadshyror i Sverige var ett direkt slag mot jämlikhet och social rättvisa och vi i Verdandi är glada att det stoppades. Nu behöver fler hyresfastigheter byggas med låga hyror. Den värsta konsekvensen av social utslagning och få hyreslägenheter är hemlöshet. Det är en skam att ett rikt land som Sverige inte lyckats bättre med att se till att människor har en bostad som de kan kalla sin egen.

Förhindra missbruk

Missbruk och beroenden står ofta i vägen för möjligheten att leva ett värdigt liv. Verdandi bildades en gång för 125 år sedan i opposition mot tanken att beroende enbart berodde på individers egna svagheter. Det är vår övertygelse att ett solidariskt och jämlikt samhälle är bättre rustat att förhindra missbruk och utslagning. Vi i Verdandi stänger aldrig dörren för någon som behöver stöd eller vill ha hjälp ur sitt missbruk. Vi är kamrater som arbetar för ett
alkoholskadefritt samhälle utan drogproblem.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00