L: Öka insatserna för att få Dawit Isaak fri

DEBATT. EU behöver sätta sätta press på länder som inskränker pressfriheten. Nästa långtidsbudget bör öronmärka resurser till organisationer som arbetar för pressfrihet och andra liberala och demokratiska rättigheter, skriver Liberalerna.

Said Abdu (L)
Kandidat till Europaparlamentet
Fredrik Malm (L)
Utrikespolitisk talesperson

 

I dag den 3 maj är världsdagen för pressfrihet. I många länder uppmärksammas dagen för att hedra människor som kämpat för yttrandefrihet. I Förenta nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna slås rätten till det fria ordet fast i artikel 19, som lyder:

”Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser”.

Dessa rader förpliktigar. Alla stater, regeringar och politiker har en skyldighet att respektera yttrandefriheten och pressfriheten.

Övergrepp

Därför är det med stor vrede vi ser att journalister, författare, skribenter och aktivister på många håll i världen förvägras rätten till yttrandefrihet. I en rad länder fängslas personer som granskar och kritiserar makten.

Så är också fallet med svenska medborgare, och tydligast blir det i fallet Dawit Isaak. Dawit greps av regimen i Eritrea i september 2001, och har sedan dess hållits fängslad. Det är ett fruktansvärt övergrepp. I snart 18 år har en svensk medborgare hållits fången utan rättegång, av en brutal diktator och utan att Sverige har lyckats få honom fri.

Sverige bör agera för demokrati

För oss är det självklart att stå upp för demokrati och yttrandefrihet i alla länder. Men det är också med stor sorg som vi ser hur Eritrea, som skulle kunna vara ett fritt, dynamiskt och rikt land i stället har utvecklats till en av världens värsta diktaturer. Enligt organisationen Freedom house delar Eritrea platsen som världens näst mest ofria land tillsammans med länderna Sydsudan och Turkmenistan.

Dawit Isaaks enda brott var att han skrev artiklar i tidningen Setit. Han verkade för att Eritrea skulle bli en demokrati, när landet blivit självständigt från Etiopien. För detta har han tvingats att dag och natt sitta i en fängelsecell utan kontakt med omvärlden.

Vi som lever i Sverige är så oerhört lyckligt lottade, att vi får leva i fred och i frihet. Det gör också att vi ibland tar vår frihet för given. Låt oss i stället blicka ut över världen och genom vår diplomati, utrikespolitik, biståndspolitik och ekonomiska utbyte agera för att fler människor i världen ska kunna bygga demokrati och kunna leva i frihet.

Öronmärk EU-pengar till pressfrihet

Sverige behöver dessutom använda vårt inflytande i EU för att sätta press på länder som inskränker pressfriheten. EU är världens största biståndsgivare, det ger unionen en stor möjlighet att påverka mottagarländernas arbete för mänskliga rättigheter. Vi behöver se till att nästa långtidsbudget öronmärker resurser till organisationer som arbetar för pressfrihet och andra liberala och demokratiska rättigheter.

Låt oss öka våra insatser för att Dawit Isaak och alla andra politiska fångar ska släppas fria. Världsdagen för pressfrihet är en påminnelse om det ansvar vi har för våra medmänniskor, och att stödja demokratiska krafter som vill bygga hållbara samhällen där mänskliga rättigheter respekteras.

Forrige artikel Replik:  Skydda medborgarnas yttrandefrihet Replik: Skydda medborgarnas yttrandefrihet Næste artikel Replik: Monarkin har folkets stöd Replik: Monarkin har folkets stöd
Riksdagsledamöterna får högre lön

Riksdagsledamöterna får högre lön

KASSAKLIRR. Riksdagsledamöternas arvoden höjs med 1 500 kronor i månaden. Från och med januari får en riksdagsledamot nu ett grundarvode på 69 900 kronor.