(L) i Skåne vill inrätta myndighet för kustskydd

KORTNYTT. Liberalerna i Malmö föreslår en nationell kustmyndighet som ska ha i uppdrag att inrätta en nationell strategi för kustskydd i Sverige.

Axel Berggren

Enligt Liberalerna borde en sådan myndighet etableras i Malmö. Staden ligger enligt Liberalerna i framkant när det gäller maritim forskning tack vare World Maritime University och dess miljöforskningsinstitut The Global Ocean Institute.

Vilken budget vill du se i höst? Gör Altingets valkompass

Skånes kust står dessutom inför ett allvarligt hot, om havsnivån stiger enligt prognoserna kommer alla skånska stränder att ha spolats bort år 2050.

Enligt Louise Eklund, riksdags- och regionskandidat för Liberalerna Malmö och ordförande för nätverket Gröna Liberaler Syd så skulle en sådan myndighet leda till en mer långsiktig planering av skyddet av kuststräckan. Men den stora fördelen enligt Eklund är att en myndighet får ett helhetsansvar.

– Med en kustmyndighet skulle vi få en mer långsiktig planering av skyddet av kuststräckan. Just helhetsansvaret är det vi ser som den stora fördelen: att någon kan peka med hela handen, säga vad som ska göras och när det ska göras. I dag ligger det ansvaret på enskilda och på kommunerna. Detta har lett till att vi på flera ställen fått hårda strandskydd, som murar och stenar. Det förvärrar problematiken och gör mer skada än nytta, säger Louise Eklund i ett pressmeddelande.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00