L: "Företagande istället för infrastrukturprojekt à la sovjet"

DEBATT. Sverige behöver mer företagande och inte infrastrukturprojekt à la Sovjet. Startjobben och lägre trösklar in på arbetsmarknaden är vägen framåt om Sverige ska fortsätta att vara ett modernt välfärdsland, skriver Liberalernas näringspolitiska talesperson Said Abdu.

AV: SAID ABDU
Näringspolitisk talesperson (L)

 

I dag är varannan arbetslös person i landet utrikesfödd. Bland unga är arbetslösheten uppe på 20 procent. För att vända denna segregerande trend måste det bli enklare att anställa. Företagen, och inte staten, är Sveriges motor och för att de ska kunna sätta arbetslösa i arbete och ge dem en inkomst måste det bli attraktivare att anställa, framförallt personer med låg eller ingen utbildning. När det gäller Liberalernas förslag om Startjobb är målet just att behålla ingångslönerna för andra grupper samtidigt som företagen anställer nyanlända och ungdomar till lägre löner. Nyanlända och ungdomar som annars hade fortsatt att vara arbetslösa.

Liberalernas och alliansens förslag syftar till att göra något åt utmaningen som flyktingkrisen och den ökande ungdomsarbetslösheten ställer oss inför, inte lömskt införa löneslaveri och ökad fattigdom som Vänsterpartiet försöker påskina medan de själva stoppar huvudet i sanden.

Svar på kritik på sex punkter

1. Begränsningen av vilka grupper som omfattas av Startjobben samt tidsbegränsningen av anställningen gör att man inte fastnar i en låglöneanställning länge, utan kan gå vidare till ett vanligt jobb med högre ingångslön. Därför påverkas inte heller de ordinarie kollektivavtalade ingångslönerna av förslaget.

2. För det första är Startjobben ingen lönesubvention; lönen betalas av arbetsgivaren men arbetsgivaravgiften stryks. Inkomstskatt dras som vanligt från arbetstagarens lön. Om något så är Startjobb en riktad skattesänkning för att hjälpa utsatta grupper.

3. Den svenska arbetsmarknadsmodellen kommer finnas kvar och Liberalerna stödjer den. Däremot måste något göras åt situationen med tusentals unga och nyanlända som hålls i utanförskap av Esbatis höga ingångslöner. Startjobben är ett sätt att få i arbete människor som idag inte befinner sig i LO-kollektivet utan är helt ute i kylan.

4. Redan idag klarar sig 2,2 miljoner pensionärer och studenter på mindre än de 11 000 efter skatt som en anställd som minst skulle tjäna på sitt Startjobb. Att kalla detta för arbetande fattiga är närmast verklighetsfrånvänt. Att det skulle krävas två-tre av dessa jobb för att nå en rimlig levnadsstandard låter ännu märkligare.

5. Man kan inte jämföra ett land som Sverige, som har bland de högsta ingångslönerna i världen, med länder med generellt låga ingångslöner. Liberalernas förslag går ut på att skapa en anställningsform som sätter utanförskapsgrupper i arbete samtidigt som man behåller den svenska modellen med förhandlade (höga) ingångslöner.

6. Att det svenska välståndet bygger på hög och ökande produktivitet har Vänsterpartiet helt rätt i. Just därför borde de vara intresserade av att människor som idag är arbetslösa och lever på bidrag istället jobbar som exempelvis ”piccolo eller toalettvakt” och därmed tjänar ihop sin egen lön och dessutom betalar lite skatt. Men för Vänsterpartiet kanske det är mer ovärdigt att ha ett enkelt jobb än att inte ha ett jobb alls.

Vänstern backar in i framtiden

Vad gäller Vänsterpartiets ”andra förslag” tror vi Liberaler inte att man kan lösa arbetslösheten bland unga och nyanlända genom att skicka ut dem med spadar för att bygga en statsfinansierad väg som man gjorde på 30-talet. Visst skulle de få arbete, men enbart till en oerhört stor och ineffektiv kostnad för staten. Sverige behöver mer företagande och inte infrastrukturprojekt à la Sovjet.

Esbati skriver att ”Målet bör vara att utveckla anställningsstöd som både förenklar för arbetsgivarna och motverkar överutnyttjande, fusk och oegentligheter.” Liberalernas Startjobb är en anställningsform och inte ett anställningsstöd, men de förenklar för arbetsgivarna och motverkar överutnyttjande, fusk och oegentligheter. Egentligen borde Esbati vara ganska nöjd.

Det är inte högern utan vänstern som backar in i framtiden och återskapar det samhälle vi lämnat bakom oss genom att blunda för segregationen och den växande arbetslösheten bland unga och utlandsfödda. Startjobben och lägre trösklar in på arbetsmarknaden för de grupper som behöver det är vägen framåt om Sverige ska fortsätta att vara ett modernt välfärdsland.

Forrige artikel "Diskussionen om Brexit – ett symptom på EU:s problem" Næste artikel S: Studenter en tillgång vid lärarbrist S: Studenter en tillgång vid lärarbrist
Så ser finansmarknadsministerns nya stab ut

Så ser finansmarknadsministerns nya stab ut

LAGBYGGE. Åsa Lindhagen (MP) har nyligen bytt departement och ska nu ansvara för finansmarknadsfrågor. Till sin hjälp har hon en rutinerad statssekreterare och tre politiskt sakkunniga.