Debatt

Kulturministern: Ingen ska behöva kväva sina drömmar för att de bor på landsbygd eller i förort

Det är fortfarande alltför stora skillnader när det gäller kultur i hela landet. Nu ska kultursamverkansmodellen utredas, skriver kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S).

Foto: TU
Jeanette Gustafsdotter
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Kulturen är till för oss alla. Kulturen gör att vi kan uttrycka våra inre liv och möta varandra över gränser. Att vi kan utvecklas, skakas om, drömma och ge uttryck för de drömmarna.

Vi behöver en levande kultur i hela landet. Kulturen ska inte vara begränsad till de som bor i Stockholms innerstad, där teatrar, konsertlokaler och nationalscener ligger tätt. Inte heller ska den bara vara till för dem som har tillräckligt tjock plånbok för dyra inträden och höga avgifter för barnens kulturaktiviteter.

Den ekonomiska ojämlikhet vi ser i samhället i stort speglas också i tillgången till kultur. Högre inkomster – bättre tillgång till kultur.

Jeanette Gustafsdotter

Kultursamverkansmodellen ska utredas

Alla som lever i Sverige måste ha möjlighet att ta del av och själv få skapa kultur. Därför har regeringen nu beslutat att tillsätta en utredning för att se över kultursamverkansmodellen.

Kultursamverkansmodellen infördes av den moderatledda regeringen år 2011, under kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth. Tanken var att flytta beslutsfattandet närmare medborgarna genom att låta statliga medel för kultur fördelas av regionerna. De skulle ta hänsyn till kommunal och regional kulturpolitik, och forma politiken i dialog med kommuner, professionella kulturskapare och civilsamhället.

Det låter bra i teorin. Statliga medel fördelade genom god lokalkännedom ger effektiv användning av våra gemensamma resurser över hela landet.

Men det är fortfarande alltför stora skillnader när det gäller kultur i hela landet.

Den dynamik som modellen skulle bidra till vad gäller kultur i hela landet har inte fullt ut realiserats. Fördelningen av medlen till de olika konst- och kulturområdena som ingår i modellen har inte förändrats nämnvärt.

Tillgången till kultur är inte jämlik

Flera analyser visar att boende i landsbygd har sämre tillgång till kultur, och att färre med invandrarbakgrund tar del av kulturen. Den ekonomiska ojämlikhet vi ser i samhället i stort speglas också i tillgången till kultur. Högre inkomster – bättre tillgång till kultur.

Så här vill vi inte ha det. Vi vill se en framtida modell som i högre grad bidrar till utveckling och breddad kultur i hela landet. Våra gemensamma skattepengar ska användas där de behövs som mest och komma alla till del. Barn och unga ska ha lika låga trösklar för att ta del av kultur oavsett var de växer upp. Kultur ska finnas i hela landet. Dina ekonomiska förutsättningar ska inte hindra dig från att ta del av det rika kulturliv som finns i Sverige.

Alla offentliga aktörer behöver ta ansvar för att bidra till jämlik tillgång till kultur. Regeringen har nu fattat beslut om att utreda kultursamverkansmodellen. Utredningen ska identifiera hur modellen kan bidra till ett breddat deltagande i kulturen, se över vilka områden som bör ingå i modellen och hur samverkan mellan parterna i modellen kan förbättras.

Ingen ska kväva sina drömmar

För oss socialdemokrater är det självklart att kulturpolitiken utgår från alla människors lika värde. Kulturen ska vara tillgänglig för alla, oavsett klass eller bakgrund. Ingen ska behöva kväva sina drömmar, för att de bor på landsbygd eller i förort.

Vi behöver en god samverkan mellan kommun, region, stat, professionella kulturskapare och civilsamhälle. Vi behöver en modern och fungerande kultursamverkansmodell som bidrar till våra nationella kulturpolitiska mål, breddar deltagande och motverkar den ekonomiska ojämlikheten. Vi behöver kultur som når alla i hela landet, inte en politik som befäster klyftorna i samhället.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00