KU: Gör det mer kännbart att göra fel i tjänsten

TILLKÄNNAGIVANDEN. Konstitutionsutskottet, KU, vill att regeringen utökar straffansvaret för offentliga tjänstemän som begår tjänstefel. KU vill också att det införs en introduktionsutbildning för statsanställda. KU har därför föreslagit att riksdagen ska uppmana regeringen om detta.

Mattias Croneborg

KU anser att ett utökat straffansvar för tjänstefel i den offentliga förvaltningen skulle bli bättre för medborgarnas rättssäkerhet. Det skulle också öka förtroendet för den offentliga verksamheten. Inte minst skulle det stärka tjänstemännens ställning mot påtryckningar.

Partiernas alla ledamöter i KU är eniga om att riksdagen ska uppmana regeringen i ett tillkännagivande att se över lagstiftningen om tjänstefel, med inriktningen att fler handlingar än i dag ska kunna bestraffas.

Introduktionsutbildning för statsanställda

I ett annat förslag till tillkännagivande framför KU att regeringen bör inrätta om en introduktionsutbildning för statsanställda.

"Både under den förra och den nuvarande mandatperioden har åtgärder gjorts för att förbättra den statliga förvaltningskulturen och KU ser positivt på det arbete som pågår. Utskottet vill framhålla hur viktigt det är att statsanställda har goda kunskaper om den statliga värdegrunden och de grundläggande regler som gäller i statsförvaltningen, som till exempel bestämmelser om offentlighet och sekretess", motiverar KU förslaget.

Riksdagen ska enligt plan debattera och besluta om dessa frågor onsdagen den 18 april.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00