Kommunutredningen går emot direktiven – vill att staten betalar mer

TROTS. I Kommunutredningens direktiv står det att förslagen inte får öka statens utgifter. Ändå kryllar det av förslag som skulle kosta staten pengar.

– Altinget får förlåta oss för den lilla civila olydnad som vi har ägnat oss åt i kommittén, säger Niklas Karlsson (S), ordförande.

Efter tre år har Kommunutredningen gått i mål och presenterat sina förslag för hur man ska underlätta för landets kommuner. Trots att direktiven säger att förslagen inte får öka statens utgifter så vimlar det av förslag som gör just det.

Ett handlar om att införa ett statsbidrag för kommuner som vill bedriva utvecklingsarbete. Ett annat handlar om att skriva ned studieskulder för personer som flyttar till glesbygdskommuner. Ett tredje handlar om att skriva över kommuners skulder till staten, om de frivilligt går samman.

– Altinget får förlåta oss för den lilla civila olydnad som vi har ägnat oss åt i kommittén. Vi har ändå varit ganska timida i detta. Vi har försökt leva efter principerna så långt det går. Men någonstans har vi också sagt att vi ska kunna se oss själva i spegeln. Staten kan naturligtvis säga, nej det här kostar pengar därför kommer vi inte genomföra det. Men vi har åtminstone lagt fram det och sagt att ni bör fundera på det innan ni avfärdar det, säger Niklas Karlsson (S), ordförande i utredningen, till Altinget.

Login