Klimatpolitiska rådet fortsatt efter i löneligan

Ledamöterna i Klimatpolitiska rådet får en rejäl höjning av sina arvoden, men fortfarande är det långt kvar till Finanspolitiska rådets arvoden. Klimatpolitiska rådets ordförande Johan Kuylenstierna anser att nivåskillnaderna är en konstig signal från regeringen, men att det ”inte är någon jättefråga”.

<span>Johan Kuylenstierna, vice ordförande i Klimatpolitiska rådet.<br></span>
Johan Kuylenstierna, vice ordförande i Klimatpolitiska rådet.
Foto: Anders Wiklund/TT
Johanna Alskog

Hösten år 2019 skrev dåvarande ordföranden för Klimatpolitiska rådet, Ingrid Bonde, ett brev till miljödepartementet där hon ifrågasatte att regeringens arvoden till rådet skilde sig kraftigt åt jämfört med arvodena till Finanspolitiska rådet.

Då löd svaret från finansdepartementet till Ekot att arvodena skiljer sig sig åt beroende på frågans komplexitet och förväntad arbetsinsats", samt att någon ändring inte var aktuell just då.

Fortsatt 50 000 i skillnad

Två och ett halvt år senare – och efter regelbundna påminnelser från Klimatpolitiska rådet någon gång per år – har nu regeringen gått Klimatpolitiska rådet till mötes, men inte hela vägen fram. Årsarvodet till rådets ordförande Johan Kuylenstierna höjs från 90 000 till 130 000 kronor, att jämföra med Finanspolitiska rådets ordförande Lars Heikenstens arvode på 180 000 kronor.

Ledamöterna i Klimatpolitiska rådet får en höjning av arvodena med 15 000 kronor, från 50 000 till 65 000. Att jämföra med arvodet till ledamöterna i Heikenstens råd som får 110 000 kronor per år.

– Vi har fått en uppräkning och det är väl bra, säger Johan Kuylenstierna till Altinget.

”Konstig signal”

När rådet bildades år 2018 var det sagt att det skulle vara en spegel av Finanspolitiska rådets granskande roll och funktion, påpekar Kuylenstierna.

– Att då endast ge halva arvodet är en konstig signal, säger han och tillägger att det arvodesnivåerna inte är någon prioriterad fråga för rådet att driva vidare.

– Arvodet i ett sådant här råd täcker endast delar av det arbete man faktiskt för. Det är inte därför man tar uppdraget, säger han.

Altinget har sökt klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S) för en kommentar.

Nämnda personer

Johan Kuylenstierna

Generaldirektör Formas, gästprofessor, hedersdoktor och rektorsråd för hållbar utveckling Stockholms universitet
Licentiatexamen i geologi, fysisk geografi och klimatologi (Stockholms uni., 1991)

Annika Strandhäll

Riksdagsledamot (S), ordförande S-kvinnor
Studier i arbets- och organisationspsykologi och i organisation och ledarskap (Göteborgs uni.)

Lars Heikensten

Ordförande Finanspolitiska rådet
Doktor i ekonomi (Handelshögskolan i Stockholm, 1984)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00