KD och SD vill inte att EU verkar för fri abort

VALKOMPASS. KD har flest kandidater som tycker det är ett dåligt förslag att EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort. SD kommer på en andra plats.

Frågan om abortlagstiftning har bubblat upp till ytan i slutspurten av valkampanjen. En av anledningarna är Sigrid Melchiors reportage i DN om hur EU-parlamentariker under förra mandatperioden röstat i frågor om kvinnors rätt att göra abort. 

I SVT:s valkompass som Altinget varit med att ta fram, får kandidaterna till EU-parlamentet svara på frågor om abort. Där tar kandidaterna ställning till frågan “EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort”.  

31 av Kristdemokraternas 32 kandidater, som svarat på frågan, tycker det är ett ganska eller mycket dåligt förslag att EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort. En av dem är Birgitta Sacradeus som tycker det är ett mycket dåligt förslag och hon markerar det som en extra viktig fråga. 

Login