Jämnt lopp i ärkebiskopsvalet

I ärkebiskopsvalet den 18 maj fick biskop Martin Modéus, Linköpings stift, flest röster följt av biskop Johan Dalman, Strängnäs stift.

Modéus kammade hem 37,8 procent av rösterna och Dalman 28,7 procent. Då ingen av ärkebiskopskandidaterna fick mer än 50 procent av rösterna går de vidare till en sista valomgång. Den biskop som då tar hem flest röster tillträder som Svenska kyrkans nya ärkebiskop den 1 december.

Övriga kandidater var biskop Mikael Mogren, verksam i Västerås stift som fick 15,3 procent, biskop Karin Johannesson i Uppsala stift som landade på 9 procent. Biskop Fredrik Modéus från Växjö stift som också är bror till toppkandidaten Martin Modéus, fick även han 9 procent av rösterna.

Valomgång två infaller den 8 juni.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00